Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Quyết tâm tạo đột phá xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động và phát triển

Thứ sáu 08/02/2019 06:00

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phát huy những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.


Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại Cửa khẩu Trà Lĩnh.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt tạo nhiều đột phá, khác biệt. Đảng bộ tỉnh xác định rõ 8 lợi thế, 3 điểm nghẽn và 3 đột phá chiến lược để Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động nguồn lực con người, nguồn lực vật chất để tháo gỡ điểm nghẽn, tập trung vào những đột phá chiến lược nhằm khai thác những lợi thế của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Về 8 lợi thế: Cao Bằng là quê hương giàu truyền thống cách mạng; con người Cao Bằng giàu lòng yêu nước, trung thành, trung kiên với Đảng, đoàn kết, thông minh, sáng tạo; đội ngũ cán bộ và nhân dân có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; Cao Bằng được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của cả nước; Cao Bằng là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn (hơn 6.700 km2) với độ che phủ rừng trên 54%; so với các tỉnh, thành phố trên cả nước, Cao Bằng có dân số ít, hơn nửa triệu người, vì vậy dễ chăm lo, quản lý, dễ đạt tăng trưởng về kinh tế/đầu người; có đường biên giới trên bộ dài trên 333 km tiếp giáp với thị trường lớn nhất thế giới là nước bạn Trung Quốc; điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi và nguồn tài nguyên phong phú để đưa Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững.
Tỉnh tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt về: kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông đi lại, chất lượng nguồn nhân lực và thể chế, cơ chế của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban, sở, ngành với các địa phương trong tỉnh.
 Huy động các nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược. Một là, khai thác, phát triển mạnh lợi thế du lịch theo hướng bền vững, cơ bản bảo tồn nguyên vẹn các giá trị lịch sử, văn hóa, bản sắc dân tộc là giá trị cốt lõi, là yếu tố khác biệt để định vị một sản phẩm du lịch mà ít địa phương nào có được. Hai là, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, bảo đảm sinh kế bền vững từ nông nghiệp cho người nông dân; liên kết vùng để từng bước tiến tới sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hàng hóa lớn phục vụ xuất khẩu. Ba là, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch và kinh tế cửa khẩu.
Thành lập các Tổ giúp việc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và Tổ giúp việc các sở, ban, ngành và 13/13 huyện, Thành phố để giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Trung ương, địa phương, đơn vị. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị phân công nhiệm vụ cho cán bộ chủ chốt, ngoài phụ trách chung còn chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp 1 - 2 nhiệm vụ khó, đột phá để tạo sự khác biệt và chuyển biến nhanh, chất lượng; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng nhằm thay đổi nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiên quyết xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, "chịu khổ hơn chịu khó", vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.
Với việc xác định rõ tiềm năng, lợi thế, điểm nghẽn và những định hướng lớn trong chiến lược phát triển cùng với những đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong năm 2018, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đã đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch với nhiều con số nổi bật, ấn tượng.
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; các dự án trọng điểm về xây dựng cơ bản, giao thông tiếp tục được đầu tư, triển khai đúng tiến độ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ. Công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,01%, vượt kế hoạch đề ra.

Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng: Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức thành công  Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 tại tỉnh; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Công bố Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”; Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2018.

Làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất tháo gỡ các khó khăn cho Cao Bằng và được Thủ  tướng Chính phủ cho ý kiến định hướng nhiều nội dung quan trọng, mang tính đột phá chiến lược đối với sự phát triển của Cao Bằng trong giai đoạn tới, đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ nhất trí chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Việc triển khai tuyến đường này sẽ mở ra triển vọng để Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng không ngừng được củng cố và tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện có hiệu quả, thực chất. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công, điều động, luân chuyển ở nhiều chức danh, nhiều vị trí để rèn luyện cán bộ quản lý; chỉ đạo thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo xây dựng 4 đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đã hoàn thành sắp xếp 335 đầu mối bên trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019. Toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.372 đảng viên mới, vượt 18,6% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 55.013 đảng viên, chiếm trên 10% tổng dân số toàn tỉnh.
Những kết quả đạt được của năm 2018 đã tạo bầu không khí phấn khởi, sức lan tỏa, sức mạnh và quyết tâm cho các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Bước vào năm 2019, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:
Một là, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, thực hiện phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ 3 điểm nghẽn lớn của tỉnh: huy động các nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược để phát huy 8 lợi thế của tỉnh. Hoàn thiện các thủ tục và triển khai thực hiện tuyến cao tốc từ Tân Thanh (Lạng Sơn) đến thành phố Cao Bằng trong giai đoạn 2019 - 2022. Tuyên truyền, quảng bá Công viên địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng đến du khách trong nước và quốc tế. Xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc trở thành Khu du lịch trọng điểm, kiểu mẫu về du lịch qua biên giới, du lịch xanh, du lịch thông minh, là hình mẫu trong quan hệ hợp tác với nước bạn Trung Quốc; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng với những yếu tố độc đáo mang đậm bản sắc Cao Bằng, là thương hiệu du lịch miền núi cho Việt Nam. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 520 năm Thành lập tỉnh Cao Bằng.
Hai là, tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu có thêm 5 xã về đích nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ, thu hút đầu tư cho việc hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp có chất lượng dựa trên những lợi thế sẵn có của từng vùng, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đặc biệt là nâng chất lượng các sản phẩm đã có thị trường; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, trồng, chế biến, xuất khẩu lâm sản.
Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng phát triển, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững. Khuyến khích thu hút các dự án đầu tư xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường. Hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, khu, điểm du lịch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, nhất là các dự án trọng điểm như: trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh, trụ sở làm việc khối đoàn thể tỉnh, hoàn thành dự án đường phía Nam Khu đô thị mới Đề Thám và các dự án thủy điện... Xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả; nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường.
Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Năm doanh nghiệp 2019, quan tâm đồng hành với doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Tiến hành sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế đến nghiên cứu, đầu tư tại Cao Bằng.  
Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong tốp trung bình khá của cả nước. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn; phấn đấu thu ngân sách năm 2019 đạt trên 2.000 tỷ đồng.
Bốn là, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Năm là, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, trong đó cụ thể hóa và thực hiện 4 Đề án của Tỉnh ủy khi có hướng dẫn của Trung ương.
Đẩy mạnh việc phân công, phân cấp, phân quyền về cán bộ cho các địa phương, đơn vị gắn với ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động chuẩn bị các nội dung phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để huy động tối đa các nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh