Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới năm 1950, xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển năng động, bền vững

Thứ năm 01/10/2020 05:00

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Cao Bằng cùng với cả nước đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, dũng cảm, ngoan cường, thông minh, sáng tạo mở Chiến dịch Biên giới 1950 và giành thắng lợi to lớn. Ngày 3/10/1950, mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của Cao Bằng, là một sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là niềm tự hào để quê hương cách mạng ngày càng vững bước đi lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra cụm pano chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại phường Sông Hiến (Thành phố).

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, 70 năm qua, trong kháng chiến gian khổ, ác liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Ðảng bộ và nhân dân Cao Bằng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại chung của cả nước. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục đoàn kết, tự lực, tự cường, sáng tạo, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh có sự bứt phá với nhiều kết quả nổi bật, tạo nên một Cao Bằng thực sự mạnh mẽ vươn lên.

Kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân trên 7,0%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; đã và đang hình hành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến và khai thác du lịch; xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ một số sản phẩm đặc hữu giá trị kinh tế cao như: miến dong Phja Đén (Nguyên Bình); lê, thạch đen (Thạch An); hạt dẻ, thạch trắng, gạo nếp Pì Pất, quýt (Trùng Khánh); khẩu sli Nà Giàng (Hà Quảng); trà giảo cổ lam, hà thủ ô đỏ... Toàn tỉnh thu hút 43 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn với tổng vốn đăng ký đầu tư 6.259 tỷ đồng.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự tăng trưởng khá; hệ thống thương mại được mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Giai đoạn 2015 - 2020 có 10 dự án thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng công suất lắp máy trên 170MW. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng 30,77%/năm.

Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, trọng tâm là Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng và Cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp tục được quan tâm đầu tư và hoàn thiện. Khu kinh tế cửa khẩu thu hút 74 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 14.000 tỷ đồng; có 35 dự án đi vào hoạt động, tạo nhiều việc làm và góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế cửa khẩu.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn bình quân mỗi năm tăng 173,9 triệu USD, tương đương tăng 13%/năm. Thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu và phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 2.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khá trong tổng thu ngân sách của tỉnh.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Công tác quản lý, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Các tuyến đường tỉnh cơ bản được cải tạo, nâng cấp tạo thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân đến trung tâm các huyện và các cửa khẩu trong tỉnh. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã.

Huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn gần 7.800 tỷ đồng; có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 17 triệu đồng/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/người/năm, bằng 54% GRDP bình quân đầu người của cả nước.

Đặc biệt, Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công - tư (PPP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và đã được triển khai các thủ tục để khởi công xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông, mở ra nhiều cơ hội để Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Công tác thu ngân sách Nhà nước được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt tăng trưởng cao; môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động tín dụng và huy động vốn đầu tư toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt trên 9.200 tỷ đồng; chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo đúng quy định, tăng bình quân 9,17%/năm.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.650 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 20.000 tỷ đồng và 356 hợp tác xã với số vốn đăng ký trên 500 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 - 2020, các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 3.300 tỷ đồng, tăng bình quân gần 10%/năm.

Công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trọng điểm được chú trọng. Dựa trên lợi thế với những “địa chỉ đỏ”, đó là 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 214 di tích, trong đó có 23 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 66 di tích xếp hạng cấp tỉnh, cùng nhiều điểm, khu du lịch danh lam, thắng cảnh nổi tiếng; Công viên địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng với hàng trăm điểm di sản địa chất độc đáo có giá trị tầm cỡ quốc tế, giá trị lịch sử trên 500 triệu năm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Hiện tỉnh đã và đang đẩy mạnh khai thác, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút 1,2 triệu lượt khách/năm, doanh thu bình quân 5 năm  (2015 - 2020) đạt trên 300 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Toàn tỉnh có 85% hộ gia đình, 55,23% làng, xóm, tổ dân phố, 95% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa, 80,7% xóm có nhà văn hóa.

Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 và đạt chuẩn phổ cập, xoá mù chữ mức độ 1; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; có 167 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Toàn tỉnh có 15 bác sĩ/vạn dân; 100/161 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỉnh chú trọng triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo. Giai đoạn 2015 - 2020, đào tạo nghề cho 29.500 người, nâng tỷ lệ đào tạo nghề từ 25,5% lên 33%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 4,12%/năm. Công tác chăm sóc người có công, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, huy động được sự tham gia của toàn xã hội.

Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Cao Bằng với các tổ chức, địa phương trong và ngoài nước tiếp tục được mở rộng.

Đến nay, tỉnh hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các xóm, tổ dân phố đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, có sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hiện với 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 161 đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương, đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập đi vào hoạt động ổn định, ngày càng phát huy tốt hơn chức năng, nhiệm vụ. Khối đại đoàn kết các dân tộc thường xuyên được củng cố và phát huy. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố vững chắc, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Những chuyển biến, đổi thay và thành tựu nổi bật của Cao Bằng sau 70 năm ngày giải phóng đã khẳng định sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc, niềm tin của người dân đối với đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng quyết tâm phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, tháo gỡ 3 điểm nghẽn và khai thác tối đa những lợi thế có tính khác biệt so với các địa phương khác trong cả nước, thực hiện các định hướng lớn mang tính chiến lược về phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Nâng cao chất lượng lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động, phát triển mạnh các thành phần kinh tế và kinh tế vùng, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách về dân tộc, tôn giáo; đảm bảo an sinh xã hội phát triển toàn diện tiến tới bao phủ toàn dân.

Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại của Đảng với ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Quyết tâm đưa Cao Bằng tiếp tục bứt phá trở thành tỉnh năng động và phát triển, là “phên giậu” vững chắc của Tổ quốc, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh