Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời hịch của non sông

Chủ nhật 18/12/2011 10:00

        Sau ngày tuyên bố độc lập, ngày 2/9/1945, Nhà nước ta đứng trước tình hình cực kỳ khó khăn phức tạp. Ngân sách cạn kiệt, nạn đói, nạn dốt diễn ra nghiêm trọng lại phải đương đầu với bọn giặc ngoại xâm và lực lượng phản động trong nước câu kết với với nhau nhằm lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ.

        Ở miền Nam, thực dân Pháp được sự giúp đỡ của quân Mỹ và quân Tưởng đã quay trở lại xâm lược nước ta. Ngày 23/9/1945, đồng bào Nam Bộ đã anh dũng đứng lên chống Pháp. Cuối tháng 2/1946, theo lệnh của đế quốc Mỹ, quân Tưởng đã thỏa thuận cho quân Pháp kéo ra miền Bắc thay thế chúng. Quân Pháp liên tục mở các cuộc hành binh lấn chiếm ở Nam bộ và Nam Trung bộ. Ở Bắc Bộ, quân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và cuối tháng 11/1946, bất đầu mở rộng chiến tranh quy mô lớn. Đầu tháng 12/1946, tình hình nghiêm trọng hơn, thực dân Pháp đã tăng thêm quân, chiếm đóng trái phép Đà Nẵng, Hải Dương và liên tiếp gây xung đột, khiêu khích ở Hà Nội. Tình thế đất nước thật hiểm nghèo, như "ngàn cân treo sợi tóc"! Trước hành động xâm lược trắng trợn của bọn thực dân, Đảng, Nhà nước ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh phải có một sự lựa chọn lịch sử, phải kịp thời có một quyết định chiến lược để chuyển xoay vận nước đang lâm nguy. Ngày 18 và 19/12/1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông, Ban Thường vụ Trung ương Đảng, quyết định họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đã quyết định chủ trương phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước và đề ra đường lối, chủ trương  kháng chiến của Đảng. Vào hồi 20 giờ ngày 19/12/1946, quân và dân Thủ đô Hà Nội đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc.

Sáng ngày 20/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (TQKC)". Lời kêu gọi nói rõ vì sao quân và dân ta phải đứng lên kháng chiến, động viên mọi tầng lớp nhân dân cũng phải ra sức đánh thực dân Pháp cứu lấy Tổ quốc bằng mọi thứ vũ khí trong tay: "Ai có súng cầm súng, Ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”. Người khẳng định: “Dù phải gian lao kháng chiến, thắng lợi nhất định thuộc về nhân dân ta”. Lời kêu gọi TQKC có ý nghĩa lịch sử to lớn. Với nội dung ngắn gọn, súc tích, đúng đắn. Mở đầu Lời kêu gọi, Hồ Chủ tịch đã nêu rõ thiện chí hòa bình của nhân dân ta và vạch trần dã tâm xâm lược của thực dân Pháp: "Chúng ta muốn hòa bình, chúng bắt chúng ta nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa". Sự thật trước đó chúng ta đã có nhân nhượng để vãn hồi hòa bình bằng việc ký Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946. Thế nhưng thực dân Pháp đã bội ước, càng tăng cường chiến tranh xâm lược trên khắp nước ta, buộc chúng ta phải chiến đấu "Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên...". Tư tưởng chiến tranh nhân dân, động viên tinh thần yêu nước, giết giặc của mọi tầng lớp nhân dân là chủ trương đúng đắn và sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi cứu nước của Bác vang dậy núi sông, hào hùng và thống thiết: "Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống Pháp cứu nước".

        Lời kêu gọi TQKC của Hồ Chủ tịch thể hiện quyết tâm kháng chiến đến cùng của nhân dân ta. Bác Hồ khẳng định cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi. Muốn kháng chiến thắng lợi phải dựa vào sức mạnh đoàn kết của nhân dân, để tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Lời kêu gọi đó đã khích lệ quân và dân ta làm nên những chiến công vẻ vang: Thu đông năm 1947 và Chiến dịch Biên giới năm 1950 và chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 "chấn động địa cầu", giải phóng miền Bắc, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Lời kêu gọi TQKC là lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng, xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, tinh thần độc lập tự chủ và tự tôn dân tộc chân chính của Hồ Chủ tịch, thể hiện tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập tự do!" luôn cổ vũ quân và dân dân ta kiên cường chiến đấu đã đánh thắng đế quốc Pháp và Mỹ xâm lược, giành hòa bình, thống nhất nước nhà. thắng lợi của công cuộc đổi mới hôm nay nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                                                       Nông Văn Mậu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh