Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Kho bạc Nhà nước góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ tư 27/05/2020 05:00


 Có thể khẳng định, trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao, luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chúc mừng Kho bạc Nhà nước tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Cao Bằng là tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc còn nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự cố gắng của các cấp, ngành, tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế có bước chuyển biến tích cực, phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trung bình đạt trên 7%/năm. Nhiều dự án lớn đã và đang hình thành, đi vào vận hành, huy động các nguồn lực để phát triển du lịch, phát triển nông, lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế biên mậu trở thành các ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình KT - XH của tỉnh tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, góp phần vào kết quả thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Trong đó, một số chỉ tiêu lập kỷ lục trong suốt 10 năm gần đây.

Trong 4 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của tỉnh vẫn có nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đã đạt thành tựu đáng kể, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Cao Bằng đứng trong tốp 16 tỉnh cao nhất trong cả nước, Chỉ số PCI tăng 4 bậc so với năm 2018, đây là sự khích lệ to lớn đối với nỗ lực không mệt mỏi của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân.

Có được những kết quả trên là một phần đóng góp không nhỏ của KBNN Cao Bằng. Đó là sự nỗ lực trong công tác tập trung đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi nguồn thu vào NSNN, đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của ngân sách, không ngừng cải tiến quy trình thu tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế, mở rộng các hình thức thu nộp hiện đại. Bên cạnh đó, luôn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, đảm bảo đúng chế độ, rút ngắn thời gian thanh toán theo quy định.

Các khoản chi đã đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác kiểm soát, thanh toán, chi trả cho các đơn vị thụ hưởng NSNN được kịp thời, đầy đủ, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa hồ sơ kiểm soát chi, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; công chức đảm nhiệm công tác kiểm soát chi của KBNN Cao Bằng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán tại kho bạc mà không rõ lý do, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng chế độ quy định.

Trải qua 30 năm hoạt động, KBNN Cao Bằng ban đầu chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ nhập - xuất quỹ ngân sách như một thủ quỹ, đến nay đã kiểm soát toàn bộ các khoản chi của NSNN và thực hiện chức năng là đầu mối duy nhất thực hiện nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán NSNN, là trung tâm cung cấp cơ sở dữ liệu về thu - chi NSNN cho chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý, điều hành ngân sách.

Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước giao cho quản lý, KBNN Cao Bằng đã thiết lập và duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật, tuân thủ các chế độ, quy trình nghiệp vụ, tăng cường hoạt động nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác thanh tra chuyên ngành KBNN tại các đơn vị sử dụng NSNN. Thông qua đó kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm chính sách, chế độ, đảm bảo sự phát triển an toàn, ổn định, vững chắc của KBNN và nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính trong chấp hành các chế độ, chính sách về sử dụng kinh phí NSNN tại các đơn vị. Năm 2019, KBNN Cao Bằng đã thực hiện công tác lập báo cáo tài chính Nhà nước đầu tiên của năm 2018 nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình tài chính Nhà nước.

Ngoài ra, KBNN Cao Bằng còn làm tốt công tác củng cố bộ máy, quan tâm đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, thường xuyên phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, KBNN Cao Bằng là đơn vị được đánh giá thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy khi thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại địa phương.

Công tác Đảng, đoàn thể luôn được quan tâm, chú trọng, Đảng bộ KBNN Cao Bằng nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn hoạt động hiệu quả, đạt nhiều danh hiệu thi đua và ngày càng được củng cố vững mạnh. Với những kết quả đạt được, KBNN Cao Bằng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2018 và nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh...

Đứng trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là thực hiện phương châm hành động của hệ thống KBNN “Hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị;

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN”, KBNN Cao Bằng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, tinh thần sáng tạo thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phát triển của KBNN, thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả quỹ NSNN trên địa bàn, hiện đại hóa công tác thu, chi NSNN hướng tới xây dựng thành công kho bạc điện tử “kho bạc số” vào năm 2030.

Tin tưởng rằng, với bề dày thành tích 30 năm trưởng thành, ổn định và phát triển, tập thể cán bộ, công chức KBNN Cao Bằng sẽ không ngừng đoàn kết, nỗ lực, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh.

Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh