Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Hà Quảng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Thứ ba 03/07/2018 06:00

Trong những năm qua, huyện Hà Quảng quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT), nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ (CB), góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Học viên tham gia lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hà Quảng.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hà Quảng có cơ sở vật chất được xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu dạy và học. Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị, hằng năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng CB, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, công chức (CC), viên chức được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chọn cử CB đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Việc cử CBCC đi đào tạo được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc theo quy định phân cấp quản lý CB.
 Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CB. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB từng năm, từng giai đoạn phù hợp, sát với yêu cầu thực tế nhiệm vụ của địa phương. Việc đào tạo, bồi dưỡng CB xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh CB. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để CBCC học tập và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện, vị trí công tác được giao, chức danh đã được quy hoạch. Huyện đặc biệt quan tâm chọn cử CBCC, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ. Thông qua việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB ngắn hạn, dài hạn chủ động, kịp thời, huyện bố trí, sắp xếp và sử dụng đội ngũ CB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Việc bổ sung, cập nhật những số liệu mới, vấn đề mới và tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng vừa bảo đảm nội dung yêu cầu vừa đổi mới nội dung bài giảng được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị chú trọng. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, góp phần làm phong phú thêm nội dung chương trình học tập, bồi dưỡng. Chú trọng bồi dưỡng LLCT theo hình thức lồng ghép, bổ sung thêm chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nội dung, chương trình giảng dạy, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đồng chí Hoàng Văn Hịnh, Giám đốc Trung tâm cho biết: Hằng năm, Trung tâm phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tổ chức mở các lớp trung cấp LLCT, đổi mới phương thức truyền đạt, lấy người học làm trung tâm. Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng bám sát những nội dung trong giáo trình đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, lý luận gắn với thực tiễn, hướng dẫn học viên kỹ năng nhận biết, đánh giá, xử lý tình huống và những vấn đề thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Nhờ đó, chất lượng bài giảng và ý thức học tập của học viên được nâng cao, 100% học viên các lớp đều hoàn thành chương trình học tập. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên được củng cố, tăng cường, nền nếp, hiệu quả. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức đều thực hiện nghiêm nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được quan tâm đầu tư, nâng cấp, trang bị, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT của huyện. Chị Đinh Thị Lụa, học viên đang theo học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chia sẻ: Tôi được cơ quan tạo điều kiện cử đi học lớp trung cấp LLCT, được nâng cao trình độ lý luận, từ đó áp dụng lý luận vào thực tiễn công tác tại cơ sở, phát huy năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.  
Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 14 lớp đào tạo, bồi dưỡng các loại; trên 1.000 lượt học viên là CBCC, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, LLCT, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ LLCT trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn, kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT còn hạn chế; số lượng CBCC đương chức và dự nguồn quy hoạch giữ các chức danh trưởng, phó các phòng, ban của huyện và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn một số đồng chí chưa có trình độ trung cấp và cao cấp LLCT.
Bí thư Huyện ủy Hà Quảng Bế Đăng Khoa cho biết: Từ việc chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng CB và thực hiện tốt chính sách CB nên chất lượng đội ngũ CB các cấp huyện Hà Quảng ngày càng được củng cố, nâng cao cả về trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn. Qua đó, xây dựng được đội ngũ CB cơ bản phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới và tạo điều kiện để đội ngũ CB, đảng viên phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Bài và ảnh: Tiến Mạnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh