Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 61 đảng viên mới

Thứ ba 26/05/2020 11:00

Từ ngày 25/5 - 1/6, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 61 đảng viên mới của 25 chi, đảng bộ trực thuộc.

  Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên được quán triệt, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh