Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ năm 11/07/2019 14:00

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, từ ngày 10 - 11/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Dự đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 232 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực đoàn kết, tập hợp, củng cố, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong 5 năm, MTTQ các cấp đã xây dựng được 2.676 cộng tác viên, tuyên truyền viên tại các xã, phường, thị trấn và khu dân cư; tổ chức 19.608 hoạt động tuyên truyền cho 1.717.622 lượt người về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức 36 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 2.448 người có uy tín; tổ chức 23 hội nghị biểu dương, gặp mặt người có uy tín tiêu biểu với 1.528 đại biểu tham dự, tặng 14.698 suất quà trị giá 4 tỷ 537 triệu đồng.

Phối hợp vận động ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới”, Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", “Quỹ cứu trợ” được gần 88 tỷ đồng. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa; “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa”. Trong 5 năm, toàn tỉnh có 14.937 lượt gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 3.265 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hóa”.

Vận động nhân dân hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất và ngày công lao động làm 245,5 km đường nông thôn, kiên cố hóa 1.650 km mương nội đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 980 nhà "Đại đoàn kết"; tặng gần 35.000 suất quà Tết cho người nghèo trị giá trên 18 tỷ đồng; hỗ trợ gần 300 hộ nghèo phát triển sản xuất, trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người dân được nâng lên đạt 27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4 - 5%/năm.

Hằng năm, trên 98% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà “Đại đoàn kết”, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phối hợp tổ chức 93 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XIV với 10.815 cử tri tham gia, có 788 ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phản ánh; 238 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI với 16.504 cử tri tham gia, 2.295 ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phản ánh. Phối hợp tổ chức 4.733 hoạt động giám sát về việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện các chế độ, chính sách về an sinh xã hội; tham gia 3.860 ý kiến vào các dự thảo văn bản về chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển KT - XH chung của địa phương…

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc. Phấn đấu hằng năm trên 85% hộ gia đình, trên 55% khu dân cư, trên 90% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” toàn tỉnh đạt trên 3 tỷ đồng trở lên/quỹ/năm; vận động xây dựng 500 nhà "Đại đoàn kết" trở lên...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả MTTQ các cấp toàn tỉnh và các tổ chức thành viên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, bảo vệ đường biên của Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ; giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác tiếp dân, phối hợp giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Chủ động đấu tranh với các âm mưu và hành động xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”. Thường xuyên chăm lo đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam ở từng cấp.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu.
Phát biểu và giao nhiệm vụ tại đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong Luật MTTQ Việt Nam, gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tập trung triển khai đồng bộ các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nâng cao chất lượng các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động: “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển KT - XH và bảo đảm an sinh xã hội.

Vận động nhân dân phát huy 8 lợi thế, khắc phục 3 điểm nghẽn, tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã hiệp thương, thống nhất cử 81 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen 10 tập thể, 11 cá nhân đạt thành tích trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trước khi diễn ra đại hội, đoàn đại biểu dự đại hội đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thành phố).

Kim Xoa - Huy Hùng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh