Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Cao Bằng tích cực hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Chủ nhật 18/12/2011 14:43

        Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến". Người nói: "Chúng ta muốn hòa bình. Chúng bắt chúng ta nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên...”

       Ở Cao Bằng, trong bối cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", ngay từ khi có Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng, nhân dân các dân tộc đã tập trung sức lực tiến hành các biện pháp đấu tranh chống âm mưu xâm lược của quân Tưởng và các thế lực tay sai phản động, tiêu diệt thổ phỉ và bọn phản động ở các địa phương, củng cố chính quyền cách mạng các cấp, phát động phong trào tăng gia sản xuất, cứu đói, phong trào xóa nạn mù chữ trong toàn dân; đồng thời tích cực chi viện cho cuộc kháng chiến kiến quốc.  

         Nhận thức sâu sắc "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách là: Tăng cường bộ máy chính quyền các cấp để chỉ đạo kháng chiến; củng cố lực lượng vũ trang; xây dựng kế hoạch phòng thủ; triệt để thực hiện kế hoạch tiêu thổ kháng chiến, đặc biệt là phá hoại các tuyến đường giao thông quan trọng, như: Quốc lộ số 4, số 3, số 3b nhằm ngăn bước tiến của quân Pháp; xây dựng các căn cứ kháng chiến ở tỉnh cũng như ở cơ sở, bố trí các khu an toàn cho nhân dân tránh địch khủng bố; củng cố khối đoàn kết dân tộc, tăng cường hoạt động của Việt Minh và Mặt trận Liên Việt; ra sức xây dựng hậu phư­ơng vững mạnh nhằm huy động sức ngư­ời sức của phục vụ kháng chiến.

        Trong thời kỳ đầu toàn quốc kháng chiến, cùng với việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng kinh tế hậu phương, phát triển văn hoá - xã hội, chuẩn bị hậu cần tại chỗ để có điều kiện chi viện cho các chiến trư­ờng, công tác xây dựng lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu được Đảng bộ tỉnh chú ý quan tâm chỉ đạo. Nhận thấy rõ vị trí chiến l­ược quan trọng của Cao Bằng đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta, tháng 5/1947, thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom Thị xã. Trước tình hình đó, Cao Bằng đã chuyển mọi hoạt động của tỉnh từ thời bình sang thời chiến và chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng chiến đấu. Uỷ ban Kháng chiến - Hành chính tỉnh được thành lập để tăng cường bộ máy chỉ đạo mọi mặt kháng chiến.

        Việc xây dựng lực l­ượng vũ trang được coi trọng. Tính đến đầu năm 1947, toàn tỉnh đã có khoảng 8.000 dân quân, du kích; trong đó, Trùng Khánh là huyện đi đầu có 9 xã thành lập đ­ược các trung đội, đại đội du kích, xã nhiều nhất có 177 người tham gia, xã ít nhất có 75 ngư­ời. Ngày 15/4/1947, Tỉnh đội bộ dân quân được thành lập; cấp huyện, thị thành lập các huyện đội bộ và thị đội bộ; cấp xã thành lập Ban chỉ huy xã đội. Trung đoàn 24 của tỉnh được kiện toàn và tăng cư­ờng thêm quân số, vũ khí và tiếp tục huấn luyện để nâng cao trình độ kỹ thuật tác chiến. Riêng đợt tuyển quân tháng 4/1947 đã bổ sung 900 tân binh. Tỉnh đã thành lập Tiểu đoàn cơ động 73; xây dựng 5 đại đội độc lập ở các huyện: Hoà An, Nguyên Bình, Thạch An, Trấn Biên (nay là Trà Lĩnh) và Quảng Uyên, làm nòng cốt cho phong trào chiến tranh du kích ở các địa ph­ương.

        Toàn tỉnh đào tạo đ­ược 820 cán bộ chỉ huy quân sự các cấp. Vũ khí, trang bị và l­ương thực chủ yếu vẫn dựa vào sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân. Bộ đội đóng quân ở đâu, chính quyền và nhân dân ở đó cung cấp lương thực, thực phẩm. Nhân dân ra sức bảo vệ sản xuất, nhanh chóng thu hoạch mùa màng, cất giấu l­ương thực; đồng thời khôi phục những ngành nghề thủ công truyền thống góp phần phục vụ cho kháng chiến. Các đơn vị bộ đội thành lập đội nông binh khai phá đất hoang, tăng gia sản xuất để tự túc một phần lương thực và các vật dụng hằng ngày. Xư­ởng cơ khí Lê Tổ tiếp tục sản xuất, sửa chữa những vũ khí thô sơ trang bị cho các đơn vị chủ lực. Các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên, Nguyên Bình..., tổ chức các tổ lò rèn để sửa chữa súng hỏng, tự chế thêm vũ khí thô sơ, thuốc súng.

        Nhiều địa phư­ơng đã có sáng kiến tổ chức các hội nghị bô lão nhằm kêu gọi nam, nữ thanh niên địa phương hăng hái xung phong gia nhập bộ đội và dân quân, du kích, đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất, góp thêm nhiều l­ương thực, thực phẩm, đồ dùng cho bộ đội và du kích tham gia đánh giặc và sẵn sàng nhận thư­ơng binh về nhà chăm sóc. Ngày 10/8/1947, các cụ già ở Hạ Lang đã họp Hội nghị để bàn công việc kháng chiến. Nhiều cụ đầu tóc bạc phơ từ những nơi xa xôi cũng chống gậy đến tham dự, có 20 cụ tình nguyện nhận thương binh về nhà nuôi. Tại Quảng Uyên, ngày 14/8/1947, 135 cụ đại diện cho nhân dân các dân tộc trong huyện đã gửi lên Chính phủ bức điện với nội dung nêu quyết tâm: “Quyết hy sinh đến giọt máu cuối cùng để tranh thủ đư­ợc độc lập, thống nhất nước nhà, ủng hộ Chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh”. Các hội nghị bô lão tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lư­ợc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

      Công tác tiêu thổ kháng chiến đã đ­ược nhân dân h­ưởng ứng mạnh mẽ. Từ tháng 4 - 10/1947, quân và dân tỉnh Cao Bằng đã phá nhiều đoạn đường, cầu cống trên Quốc lộ số 4. Trong 10 ngày cuối tháng 9/1947 đã phá 124 nhà tầng của dân và đồn bốt tr­ước đây của giặc Pháp.

       Công tác thông tin liên lạc đ­ược Đảng bộ, chính quyền tỉnh quan tâm, trước hết là đư­ờng dây liên lạc giữa tỉnh với Khu ủy Khu I đề phòng khi có chiến sự xảy ra. Một đội giao thông liên lạc đặc biệt đ­ược thành lập. Kế hoạch bố phòng đư­ợc hoàn chỉnh. Trung đoàn chủ lực đ­ược bố trí án ngữ tại Quốc lộ số 4, Quốc lộ số 3 và những điểm cao để chặn đánh địch từ xa. Nhân dân còn tổ chức cắm chông tre, tạo vật cản ở những nơi dự kiến địch có thể nhảy dù đ­ược, tập trung vào vùng ngoại vi Thị xã và một số thị trấn có bãi bằng nh­ư: Trùng Khánh, Quảng Uyên.

         Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu n­ước cao độ và truyền thống cách mạng sâu sắc, Cao Bằng đã hình thành thế trận chiến tranh nhân dân. Toàn tỉnh sục sôi không khí chuẩn bị biến “Cao Bằng thành mồ chôn của thực dân Pháp”. Sự chuẩn bị đó đã góp phần làm nên thắng lợi to lớn trên mặt trận quân sự, tiêu biểu là chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, chiến thắng Biên giới năm 1950, và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thu Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh