Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Thứ tư 21/08/2019 16:00

Sáng 21/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Cao Bằng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; đại diện thường trực, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy các huyện: Hà Quảng, Thạch An, Quảng Uyên và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Cao Bằng.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, thời gian qua, cả nước đã xử lý vi phạm thẩm quyền, trách nhiệm đối với 65 tập thể ban thường vụ thành ủy trực thuộc Trung ương và ban thường vụ cấp huyện, tương đương liên quan đến công tác cán bộ. Về cá nhân người đứng đầu (cấp phó khi được ủy quyền), đã xử lý kỷ luật 297 trường hợp, trong đó 9 trường hợp khai trừ Đảng; 35 trường hợp cách chức, cho thôi chức vụ; 97 trường hợp cảnh cáo; 131 trường hợp khiển trách; 27 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm. Những vi phạm chủ yếu do người đứng đầu áp đặt, độc đoán, chuyên quyền, thiếu công khai, minh bạch, thiếu tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, dẫn đến chỉ đạo, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đồng thời để xảy ra sai phạm của tập thể cấp ủy do mình lãnh đạo, chịu trách nhiệm liên đới do cấp dưới vi phạm.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xây dựng dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Tờ trình, Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ. Dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ gồm 4 chương, 13 điều. Việc ban hành Quy định góp phần cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Ngoài quy định chung, dự thảo quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị bao quát tất cả các khâu trong công tác cán bộ, từ nhận xét, đánh giá, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tuyển dụng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm hoặc cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo quy định, đồng thời góp ý, bổ sung một số nội dung phạm vi điều chỉnh, điều, khoản trong quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; phạm vi đối tượng và quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu mang tính định lượng để khi sai phạm có cơ sở xử lý trách nhiệm cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu tại điểm cầu Cao Bằng.

Nhiều ý kiến thảo luận cũng đặt ra vấn đề cần quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu theo từng loại hình cơ quan làm việc (theo chế độ tập thể, theo chế độ thủ trưởng và đan xen giữa chế độ tập thể với chế độ thủ trưởng); đối với các cơ quan hợp nhất và nhất thể hóa; quy định xử lý trách nhiệm liên đới người đứng đầu khi cấp phó hoặc cấp dưới sai phạm trong công tác cán bộ; đồng thời cần hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ để bảo đảm đồng bộ. Mặt khác, dự thảo Quy định cũng cần bổ sung đối tượng là cấp phó khi được giao ủy quyền hoặc phân công làm công tác cán bộ nếu để xảy ra sai phạm cũng phải chịu trách nhiệm và xử lý trách nhiệm như người đứng đầu.

Tại điểm cầu Cao Bằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Quy định của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời góp ý cần bổ sung thêm 1 điều quy định về trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong tập thể khi thực hiện quy trình 5 bước nhằm công khai, minh bạch hơn trong công tác cán bộ.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, công tác cán bộ là một nội dung khó, được Trung ương xác định là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, đã được đặt ra trong nhiều nhiệm kỳ và tiếp tục đặt ra trong nhiệm kỳ này. Vì vậy, trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Tổ biên tập dự thảo sẽ tiếp tục cân nhắc nhiều mặt, sâu sắc hơn các vấn đề để khi Quy định ban hành đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như yêu cầu cấp bách của công tác cán bộ.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là công tác của Đảng, của tập thể cấp ủy, vì vậy phải có cơ chế rõ ràng và xử lý mối quan hệ về thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong công tác cán bộ, trên cơ sở đó làm rõ trách nhiệm khi có sai phạm. Quy định cũng phải bao quát hết tất cả đối tượng và song song với đó là rà soát lại các văn bản liên quan đến quy định trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu để đảm bảo đồng bộ, thống nhất khi quy định này ban hành đi vào cuộc sống.

Minh Huệ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh