Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Cách Linh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ tư 11/01/2012 15:00

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Cách Linh (Phục Hòa) đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Cách Linh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Triển khai nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vùng mía nguyên liệu xã Cách Linh (Phục Hòa) đã phát triển thành vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2011 - 2015 xác định huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế của xã để tập trung phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp gắn với sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đảng ủy xã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. Chỉ đạo bổ sung chi tiết quy chế làm việc, những quy định cụ thể đảm bảo tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên nhằm rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động từng năm. Chương trình hành động xác định rõ những vấn đề mang tính đột phá, những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, phân công cấp ủy viên về từng chi bộ, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đã đề ra. Các chi bộ căn cứ nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ và thực tế địa phương lập chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong cấp ủy và mỗi đảng viên. Tiêu biểu như chi bộ xóm Lăng Hoài Nọc đã ban hành được nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế. 16 đảng viên trong chi bộ thảo luận, xác định phát triển trồng mía nguyên liệu là giải pháp xóa đói giảm nghèo mang tính bền vững, Chi bộ đã đưa vào nghị quyết chuyên đề thực hiện. Quá trình triển khai nghị quyết, vai trò của đảng viên được nâng cao, mỗi đảng viên tự giác vận động gia đình và gương mẫu làm trước. Đến nay, xóm đã phát triển 16,52 ha mía/ 56 ha đất nông nghiệp. Nhiều chi bộ khác như chi bộ các xóm Bó An, Khưa Đa, Nọc Tồng..., cũng đã xây dựng nghị quyết phù hợp, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Để nhân dân chung tay phấn đấu thực hiện nghị quyết, Đảng bộ xã Cách Linh xác định công tác tuyên truyền mang ý nghĩa quan trọng. Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể cụ thể hóa các mục tiêu  trên từng lĩnh vực, từng giai đoạn để nhân dân bàn bạc, thống nhất và phấn đấu thực hiện. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã lập chương trình hành động và phát động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã. Từ những biện pháp cụ thể sinh động và thiết thực đã có sức cổ vũ phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT - XH địa phương. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và hình thành vùng sản xuất tập trung. Đến nay, với trên 500 ha đất canh tác ngô lúa và hoa màu đã có trên 90% diện tích được ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất. Trong năm 2011, toàn xã đạt hơn 1.091 tấn lương thực, tăng 3% so với năm 2010. Một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: sắn, lạc... phát triển mạnh. Đồng thời tận dụng những vùng đất khô, hạn để trồng mía, đã có 8 xóm trồng mới được 97,64 ha mía, đạt 104% kế họach năm; hình thành vùng sản xuất mía nguyên liệu tập trung với tổng diện tích gần 199 ha. Bình quân lương thực đầu người toàn xã đạt trên 400 kg/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41 hộ (năm 2010) xuống còn 27 hộ. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay đã có 10/17 xóm đạt Làng văn hóa, 530/725 hộ đạt Gia đình văn hóa. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững.

Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng, trong năm 2011, toàn Đảng bộ  kết nạp được 8 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đánh giá phân tích và xếp loại 152 đảng viên, và 21 chi bộ; kết quả 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, trên 80% đạt Trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên không vi phạm kỷ luật, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Vương Văn Mọn, Bí thư Đảng ủy xã Cách Linh nhận định, những kết quả đạt được sau một năm đưa nghị quyết vào cuộc sống ở Đảng bộ xã Cách Linh không chỉ khẳng định sức mạnh đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, mà đây là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng bộ xã vững bước trong những năm tiếp theo.

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh