Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Hà Ngọc Chiến: Học tập, triển khai Nghị quyết của Đảng phải thực hiện thường xuyên, nền nếp, thiết thực, hiệu quả

Thứ hai 05/03/2012 16:00

Ngày 5/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVII; đại diện  lãnh đạo các ban Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Ngọc Chiến: Học tập, triển khai Nghị quyết của Đảng phải thực hiện thường xuyên, nền nếp, thiết thực, hiệu quả

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII  (số 12-NQ/TW ngày 2/2/2012) về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012;  Kế hoạch số 75/CV-BCSĐUB, ngày 2/3/2012 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Thông báo số 68-TB/TW ngày 30/12/2011 thông báo Kết luận của Bộ Chính trị sơ kết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 23/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Đề án Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Thông báo số 69-TB/TW, ngày 6/1/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hướng dẫn tặng Huy hiệu Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 5/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 4/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 2/3/2012 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Đề án Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng lần thứ VII.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Vũ Tiệp

Hội nghị thông qua kế hoạch học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, sau hội nghị cấp tỉnh, các cấp, ngành, địa phương quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận trên tới các chi bộ, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cấp huyện, thị và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành trước ngày 31/3/2012; cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 30/4/2012. Các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai, giới thiệu, tuyên truyền các nội dung trên tời toàn thể  đoàn viên, hội viên; các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo những chương trình, kế hoạch trọng tâm tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: Việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần được tiến hành thường xuyên, nền nếp, thiết thực, có kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời để triển khai thực hiện hiệu quả. Ngay sau hội nghị, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

                                                  V.B

VB

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh