UBND tỉnh: Công bố danh mục 707 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định

Thứ năm 09/08/2018 06:00

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh mục 707 thủ tục hành chính (TTHC) được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định, trong đó có 612 TTHC cấp tỉnh, 61 TTHC cấp huyện, 34 TTHC cấp xã.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  đề xuất các sở, ban, ngành rà soát, lập danh mục thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 20 - 30% trở lên trong tổng số thời gian giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 9 quyết định công bố 178 TTHC/14 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 6 sở, ngành, gồm: Tư pháp, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; bãi bỏ 124 TTHC trong 8 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của 4 sở, ngành, gồm: Tư pháp, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ. 1 quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của 14/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Ban hành Công văn số 1201/UBND-KSTT, ngày 3/5/2018 yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, lập danh mục thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 20 - 30% trở lên trong tổng số thời gian giải quyết theo quy định. Trong đó tập trung thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP, ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.  

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành rà soát, thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh công bố TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định thuộc các các sở, ngành: Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông… Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate) tại các cơ quan cấp tỉnh, huyện; rà soát, đề xuất danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh