UBND tỉnh: Công bố 146 thủ tục hành chính

Thứ năm 06/07/2017 16:00

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 945/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhân hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích của 08 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 08 sở, ban, ngành thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, gồm 146 TTHC.

Sở Tư pháp có 3 TTHC trong lĩnh vực tư pháp: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam); cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam).

Sở Nội vụ 60 TTHC, gồm: 3 TTHC trong lĩnh vực tổ chức, biên chế; 18 TTHC trong lĩnh vực quản lý Hội và tổ chức Phi Chính phủ; 1 TTHC lĩnh vực chính quyền địa phương, 3 TTHC lĩnh vực công tác thanh niên; 4 TTHC lĩnh vực quản lý công chức, viên chức; 14 TTHC lĩnh vực thi đua khen thưởng; 17 TTHC lĩnh vực tôn giáo.

Sở Công thương 21 TTHC, gồm: 4 TTHC lĩnh vực cạnh tranh; 5 TTHC lĩnh vực dịch vụ thương mại; 4 TTHC lĩnh vực thương mại quốc tế; 3 TTHC lĩnh vực xúc tiến thương mại; 5 TTHC lĩnh vực điện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 42 TTHC, gồm: 5 TTHC lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; 5 TTHC văn hóa cơ sở; 2 TTHC xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; 3 TTHC xuất nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh; 1 TTHC Thư viện; 14 TTHC lĩnh vực thể dục thể thao; 5 TTHC lĩnh vực lữ hành; 7 TTHC lĩnh vực khách sạn.

 Sở Thông tin và Truyền thông 15 TTHC, gồm: 1 TTHC lĩnh vực báo chí; 1 TTHC lĩnh vực xuất bản; 2 TTHC lĩnh vực PT TH và thông tin điện tử; 4 TTHC lĩnh vực công nghệ thông tin; 6 TTHC lĩnh vực bưu chính; 1 TTHC lĩnh vực viễn thông và Internet.

 Sở Khoa học và công nghệ 3 TTHC lĩnh vực hoạt động và khoa học công nghệ.

Thanh tra tỉnh 1 TTHC lĩnh vực xử lý đơn. Ban Dân tộc 1 TTHC lĩnh vực dân tộc.  

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh