UBND tỉnh: Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước”

Thứ năm 13/07/2017 10:00

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2011/KH-UBND ngày 28/6/2017 tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước” tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác CCHC đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Kế hoạch CCHC Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm kỹ năng nghiệp vụ trong việc thực hiện công tác CCHC.

Mỗi sở, cơ quan ngang sở, UBND huyện, Thành phố cử 01 đội dự thi (3 thành viên). Các đội trải qua 2 phần thi:

Phần kiến thức về CCHC Nhà nước: Tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ… Kế hoạch số 3653/KH-UBND ngày 14/12/22016 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng 2017; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Phần sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác CCHC: Những giải pháp triển khai có hiệu quả Kế hoạch CCHC nhà nước của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị của tỉnh; Giải pháp nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Những sáng kiến, kinh nghiệm khác trong CCHC.

Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa. Có 2 vòng thi: sơ khảo và chung kết. Ban Tổ chức sẽ trao các giải: Nhất, nhì, ba, khuyến khích và một số giải phụ cho các đội đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, Thành phố đăng ký danh sách tham gia về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 20/7/2017.

Thời gian tổ chức hội thi dự kiến vào tháng 10/2017. Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh