Từng bước nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Chủ nhật 31/12/2017 08:00

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Cao Bằng, năm 2017, tỉnh đẩy mạnh công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả quan trọng. Báo Cao Bằng có cuộc phỏng vấn đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ về công tác CCHC năm 2017.

Hội thi Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Phóng viên: Đề nghị đồng chí cho biết một số kết quả quan trọng trong công tác CCHC của tỉnh trong năm 2017?
Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh: Để thực hiện đạt mục tiêu chung, Kế hoạch CCHC năm 2017, tỉnh ta đã cụ thể hóa thành 8 mục tiêu cụ thể với 55 nhiệm vụ chủ yếu trên 8 lĩnh vực CCHC. Đến nay, theo kết quả tổng hợp của các cơ quan chuyên môn phụ trách các lĩnh vực CCHC thì tỉnh đã hoàn thành 55/55 nhiệm vụ, đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh được đẩy mạnh. Trong năm 2017, đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh tiến hành kiểm tra tại 12 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, đạt 100% theo kế hoạch. UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; Tọa đàm “Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng - thực trạng và giải pháp”; ban hành và triển khai Kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC tỉnh Cao Bằng năm 2017 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị và các buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận về những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu CCHC của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.
Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu và đảm bảo chất lượng. Văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ đều dựa trên tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện. Công tác rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC) để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố đã có sự chuyển biến tích cực. Trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 17 quyết định công bố TTHC với 805 TTHC quy định mới, 76 TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 596 TTHC. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tạo điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong năm, đã có hơn 11.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo của Trung ương và của tỉnh tổ chức.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước được quan tâm triển khai một cách khá đồng bộ. Tỉnh triển khai phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại 100% sở, ban, ngành, huyện, Thành phố. Hiện nay, việc triển khai sử dụng phần mềm trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang được thực hiện, từng bước đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả tích cực. Công tác thông tin tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu về CCHC nhà nước” tỉnh Cao Bằng năm 2017 với sự tham gia của 33 đội thi và hơn 450 cán bộ, công chức, viên chức đến từ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố.
Phóng viên: Việc triển khai phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp là điểm nhấn trong công tác CCHC của tỉnh năm 2017. Kết quả triển khai nội dung này như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh: Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 được ban hành tại Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Cao Bằng xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch CCHC tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020.
Trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung này. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp trên địa bàn tỉnh còn lúng túng, chưa đồng bộ, mang tính hình thức; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC chưa được triển khai thực hiện; kết quả xếp hạng của tỉnh trong lĩnh vực này luôn đạt chỉ số rất thấp trong 5 năm Bộ Nội vụ tổ chức đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC (Par-Index).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND Thành phố sử dụng phần mềm Một cửa liên thông hiện đại thuận tiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch.
Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate) do Tập đoàn Viễn thông Việt Nam cung cấp tại 10 cơ quan, đơn vị trong năm 2016 và tiếp tục triển khai tới 22 cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện còn lại trong năm 2017 bao gồm 19 sở, ban, ngành và 13 huyện, Thành phố. Tính đến ngày 30/11/2017, đã có 1.466 TTHC thuộc các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị được cập nhật lên hệ thống để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, theo dõi tiến độ giải quyết qua mạng internet.
Việc đưa ứng dụng phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại vào hoạt động đã góp phần tối ưu hóa hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; đáp ứng các yêu cầu giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức một cách tốt nhất về số lượng, chất lượng và thời gian. Phần mềm kết nối liên thông giữa các phòng, ban của mỗi cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị liên quan theo một quy trình khép kín góp phần nâng cao sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, giữa các cơ quan, đơn vị với nhau; tránh sự chồng chéo, né tránh, đùn đẩy trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.
Đồng thời, việc sử dụng phần mềm tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan hành chính Nhà nước và của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể qua hệ thống mạng, nhắn tin SMS tra cứu, nộp hồ sơ và nắm được tình trạng hồ sơ đang giải quyết. Qua hệ thống phần mềm, có thể giám sát toàn bộ các đơn vị tham gia sử dụng phần mềm, tiến độ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
Phóng viên: Để nâng cao Chỉ số CCHC, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, tỉnh ta đã thực hiện những giải pháp gì trong thời gian tới?
Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh: Mặc dù đã có những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tuy nhiên kết quả Chỉ số CCHC và Chỉ số PCI của tỉnh ta trong những năm qua vẫn luôn rất thấp.
Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước nâng cao chất lượng công tác CCHC của tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm với những giải pháp cơ bản, phù hợp với điều kiện của tỉnh:
Một là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện CCHC; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
Hai là, đẩy mạnh thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả. Trong đó tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, kỹ năng thực thi công vụ của đội ngũ công chức chuyên trách CCHC; bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch cho công chức, như: quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ...
Ba là, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức và công dân. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ.
Bốn là, tập trung đôn đốc các ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về TTHC, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời TTHC của cả 3 cấp; rút ngắn hơn nữa về thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện.  
Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!       
Thanh Bình (Thực hiện)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh