Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, giải quyết hơn 15.000 hồ sơ các loại

Thứ hai 18/01/2021 05:00

Năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 15.699 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của cá nhân, tổ chức, đã giải quyết và trả kết quả 14.959 hồ sơ.

Người dân làm thủ tục cấp đổi chứng minh thư nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Các sở, ngành có số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết nhiều gồm: Sở Công thương 3.747 hồ sơ, Sở Giao thông Vận tải 2.812 hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường 2.598 hồ sơ, Sở Tư pháp 1.326 hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 991 hồ sơ, Sở Y tế 883 hồ sơ, Công an tỉnh 4.168 hồ sơ…

Trong năm, Trung tâm kiểm soát chất lượng 49 dự thảo quyết định công bố TTHC và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký 48 quyết định công bố TTHC. Tham mưu ban hành 23 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi của 11 sở, ngành. Tham mưu mở thêm 4 bàn quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công anh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh…

Năm 2021, Trung tâm tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC; kịp thời công bố TTHC, danh mục TTHC áp dụng tại tỉnh. Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC, thực hiện đúng quy trình giải quyết TTHC. Thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia hoạt động hiệu quả. Quản lý, giám sát, đôn đốc bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính…

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh