Tinh gọn bộ máy cấp huyện, cấp xã, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động

Thứ sáu 24/07/2020 14:00

Sau khi hoàn thành việc đổi mới, sắp xếp lại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, tỉnh tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức và giải quyết chế độ, chính sách cho số CBCC cấp xã, huyện dôi dư sau sáp nhập, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ bộ phận "Một cửa" xã Ngọc Đào (Hà Quảng) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Quảng Hòa Đinh Đức Hoàn cho biết: Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Phòng tham mưu cho UBND huyện thực hiện sắp xếp cơ học đối với đội ngũ CBCC, viên chức; bổ nhiệm, điều động, luân chuyển một số CBCC từ cấp huyện đến các xã, thị trấn giữ các chức danh chủ chốt; giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc cho 27 trường hợp dôi dư do sắp xếp, sáp nhập.

Đến nay, toàn huyện có 1.193 CBCC, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dôi dư 44 người; 517 CBCC cấp xã, dôi dư 157 người. Căn cứ các chế độ, chính sách hiện hành và tình hình CBCC ở địa phương, đến hết năm 2024, huyện sẽ giảm 143 biên chế, trong đó cấp huyện giảm 44 người (huyện dự kiến theo vị trí việc làm, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của tỉnh); cấp xã giảm 99 người (theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ), còn dôi dư 58 người.

Tuy nhiên, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, số lượng CBCC và người hoạt động không chuyên trách dôi dư của huyện Quảng Hòa tương đối lớn, cần có lộ trình và thời gian để tinh gọn theo quy định.

Vì vậy, huyện đề nghị tỉnh sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ cho CBCC dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, sớm có quy định mới đối với các trưởng công an xã (không chính quy) thực hiện nhiệm vụ phó trưởng công an xã. Có chính sách điều động CBCC dôi dư do sáp nhập đến các đơn vị khác còn thiếu trong tỉnh để giải quyết số lượng CBCC dôi dư. Kiến nghị cấp có thẩm quyền kéo dài thời hạn Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đến hết năm 2025.

Sau sắp xếp, sáp nhập, các huyện đã xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp CBCC, viên chức, người lao động cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện theo hướng giảm số lượng cấp trưởng, cấp phó theo quy định. Qua rà soát, tổng số CBCC, viên chức của 6 huyện trước khi sáp nhập, gồm: Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Phục Hòa, Quảng Uyên, Hà Quảng, Thông Nông là 653 người. Theo quy định, sau 5 năm (2020 - 2025), số lượng CBCC, viên chức chỉ còn 450 người.

Trưởng Phòng Công chức - Viên chức và Đào tạo, Sở Nội vụ Phan Văn Dựng cho biết: Để giải quyết số CBCC, viên chức dôi dư của 6 huyện sáp nhập, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện lên phương án sắp xếp, điều động CBCC, viên chức, đồng thời xây dựng phương án, lộ trình cụ thể (thực hiện trong 5 năm 2020 - 2025) để giải quyết chế độ, chính sách theo các nghị định số: 26, 108, 113, 46 của Chính phủ đối với những trường hợp nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi.

Đến nay đã giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi và điều động, chuyển công tác 143 người. Nhiều chức danh người đứng đầu như: chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, phó bí thư các huyện được điều động đến các sở, ban, ngành của tỉnh. Đối với chức danh trưởng phòng, ban, các huyện thực hiện sắp xếp cơ học theo hướng từ 2 trưởng phòng xuống còn 1 trưởng phòng, 1 phó phòng; trường hợp nếu đủ cấp phó sẽ chuyển sang các vị trí khác tương ứng. Theo lộ trình, các huyện phấn đấu đến năm 2025, tổng biên chế CBCC, viên chức bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Đối với đội ngũ CBCC cấp xã, tổng số CBCC cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện có 4.044 người. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc 142 người, hiện còn 674 CBCC cấp xã dôi dư. Để giải quyết số CBCC cấp xã dôi dư, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng các quy định về sắp xếp CBCC dôi dư do sắp xếp ĐVHC. Tiếp tục  tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh cho đến khi bố trí, sắp xếp được vị trí việc làm cho CBCC dôi dư và bảo đảm thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Thống kê, rà soát, xây dựng kế hoạch điều động công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh hoặc chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành các chính sách hỗ hợ CBCC dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và chính sách hỗ trợ CBCC, viên chức chuyển vùng công tác sau khi sáp nhập huyện…

Để việc đổi mới, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCC, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách cho số CBCC cấp xã, huyện dôi dư sau sáp nhập, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục rà soát, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Các cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh, thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại CBCC, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để phân loại, xác định đối tượng dôi dư, nghỉ việc, tinh giản biên chế theo lộ trình. Ban hành tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, vị trí việc làm đối với các chức danh CBCC cấp xã... Đề xuất, kiến nghị với Trung ương, cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể bố trí số lượng CBCC dôi dư cũng như hướng dẫn cụ thể giải quyết chế độ, chính sách đối với CBCC dôi dư sau sắp xếp.

Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh