Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Thứ ba 31/07/2018 09:00

Quý II/2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận và kịp thời giải quyết hồ sơ theo đúng thời hạn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Mẫu Bảng niêm yết các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quý II/2018, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến) 96.291 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận trong kỳ 90.347 hồ sơ; từ kỳ trước chuyển qua 5.944 hồ sơ. Kết quả, đã giải quyết 94.064 hồ sơ, trong đó, đúng hạn 93.758 hồ sơ, giải quyết quá hạn 306 hồ sơ; đang giải quyết 2.227 hồ sơ, trong đó, chưa đến hạn 2.193 hồ sơ, đã quá hạn 34 hồ sơ.

Cũng trong quý II, tỉnh ban hành 10 quyết định công bố danh mục TTHC. Công bố 190 TTHC mới, sửa đổi 11 TTHC, bãi bỏ 128 TTHC. Các quyết định công bố TTHC đều công khai trên Công thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử các cơ quan.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, trong quý III/2018, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC. Tiếp tục công bố Danh mục TTHC mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định về TTHC tại nơi tiếp nhận giải quyết TTHC; giải quyết TTHC nghiêm túc tuân thủ quy định của thủ tục hành chính; tổ chức rà soát, đánh giá TTHC nhằm đơn giản hoá và cắt giảm gánh nặng hành chính cho tổ chức và công dân…

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh