Thực hiện hiệu quả công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Thứ năm 15/11/2018 11:00

Xác định vai trò quan trọng của công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), những năm qua, Sở Tư pháp quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố làm tốt các khâu trong quá trình xây dựng, ban hành và triển khai những quy định của pháp luật vào cuộc sống.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước và chương trình công tác tư pháp năm 2018, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2018; chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác tư pháp, theo đó tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 25/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản QPPL...
Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp tiếp nhận và thẩm định 26 dự thảo văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh. Tham gia ý kiến đối với 74 văn bản, 8 luật, 3 nghị định, 2 thông tư, 7 nghị quyết của Trung ương và địa phương. Các văn bản thẩm định đảm bảo thực hiện đúng quy định về nội dung, trình tự, thời gian theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, phục vụ kịp thời các phiên họp của UBND tỉnh. Cùng với đó, giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 21 quyết định do UBND tỉnh ban hành, thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 14 nghị quyết, văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành, 27 nghị quyết văn bản cá biệt. Qua kiểm tra đã phát hiện 1 quyết định của UBND Thành phố chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Từ đó, kịp thời yêu cầu, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành rà soát các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến quy định của Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Dân sự... Ngoài ra, Sở rà soát 13 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành tư pháp gồm: Công chứng, bán đấu giá, hộ tịch...
Qua công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL đã giúp hoạt động xây dựng, ban hành văn bản được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL; chất lượng các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành được nâng lên, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản; khắc phục tình trạng văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, ban hành trái thẩm quyền, nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật.
Đồng chí Hứa Tân Hợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Thời gian tới, Sở Tư pháp chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, thẩm định văn bản QPPL. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan soạn thảo văn bản nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại các đơn vị, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật của tỉnh sát với thực tiễn, đúng quy định pháp luật, đạt hiệu quả.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh