Thành phố đi đầu trong sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố

Thứ tư 14/08/2019 05:00

Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là hệ thống tổ chức xóm, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hạn chế  tối đa việc sử dụng kinh phí từ ngân sách, Thành phố là đơn vị đi đầu trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% đơn vị xã, phường đã và đang triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố.

Phường Sông Hiến (Thành phố) tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân tổ 27 về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

 Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố; xây dựng kế hoạch, rà soát diện tích đất đai, số hộ, nhân khẩu, cơ sở vật chất, phong tục tập quán, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân để đưa ra lộ trình sắp xếp, sáp nhập phù hợp.
Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố hướng dẫn các đơn vị xã, phường thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố căn cứ theo các cơ sở pháp lý, với điều kiện sáp nhập đối với các xóm có quy mô hộ gia đình dưới 75 hộ, đối với tổ dân phố có quy mô hộ gia đình dưới 100 hộ; tổ chức của xóm, tổ dân phố là mỗi xóm chỉ có 1 trưởng xóm, mỗi tổ dân phố có tổ trưởng dân phố, trường hợp cần thiết có 1 phó trưởng xóm, 1 phó tổ trưởng dân phố; nguyên tắc tổ chức phải đảm bảo tính tự quản của cộng đồng dân cư, chấp hành sự quản lý Nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã, phường và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Khi sáp nhập cần lưu ý một số nội dung trọng tâm như: việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố phải huy động cả hệ thống chính trị xã, phường, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu việc sáp nhập là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay; số liệu rà soát thực trạng phải đảm bảo chính xác để làm cơ sở xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập; cần lựa chọn những tổ, xóm khó sáp nhập (khó về địa hình, dân tộc...) làm thí điểm trước để rút kinh nghiệm cho quá trình thực hiện; cần chú trọng sắp xếp đưa ra phương án xử lý và đề xuất đối với cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của tổ, xóm sau khi sáp nhập.
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 11 xã, phường với 216 xóm, tổ dân phố, 21.482 hộ, 2.017 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xóm, tổ dân phố. Theo kế hoạch, sau khi sáp nhập chỉ còn 116 xóm, tổ dân phố, giảm 100 xóm, tổ dân phố. Thành phố sẽ nhất thể hóa các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xóm, tổ dân phố, giảm từ 2.017 người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp ngân sách nhà nước xuống còn 850 người; mỗi xóm, tổ dân phố chỉ còn 5 chức danh thay vì 11 chức danh như trước đây.
Phường Sông Bằng được Thành phố chọn làm đơn vị thực hiện thí điểm việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố, Đảng ủy, chính quyền phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, đồng thuận, thống nhất thực hiện việc sáp nhập là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, phường cơ bản hoàn thành việc rà soát số hộ, cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân, qua đó tạo được sự đồng thuận của hầu hết các tổ dân phố.

Trên cơ sở các yếu tố địa hình, truyền thống, phong tục, tập quán, dân tộc cũng như quy mô dân số theo quy định để phường tính toán phương án sáp nhập hợp lý. Phường hiện có 24 tổ dân phố với 258 người hoạt động không chuyên trách, sau khi sắp xếp, sáp nhập chỉ còn 11 tổ, 121 người hoạt động không chuyên trách. Trước đây, ngân sách Nhà nước trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách 1,3 tỷ đồng/năm, sau khi sáp nhập, chỉ trả 519 triệu đồng/năm, mỗi năm tiết kiệm được 845 triệu đồng. Sau khi sáp nhập, số hộ trong tổ dân phố sẽ tăng, địa bàn rộng, nhưng đây là chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp xã, phường và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được bố trí sau này sẽ thuận lợi hơn. Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách sẽ tăng nhờ chính sách khoán kinh phí phụ cấp. Ngoài ra, các chi hội, đoàn thể cũng sẽ có kinh phí hoạt động, từ đó thu hút người trẻ, thúc đẩy bộ máy lãnh đạo hoạt động hiệu quả hơn.

Cử tri phường Hợp Giang (Thành phố) đồng thuận với chủ trương sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố.

Hiện nay, 100% đơn vị xã, phường trên địa bàn Thành phố đã và đang triển khai thực hiện các bước để sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố. Phân công cán bộ phụ trách xóm, tổ dân phố, phát huy vai trò của các đoàn thể, ban công tác mặt trận xóm, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức xóm, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hạn chế tối đa việc sử dụng kinh phí từ ngân sách.

Đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thống nhất các phương án, giải pháp để hoàn thiện đề án và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của đề án. Phường Đề Thám hiện có 24 tổ dân phố với 2.090 hộ dân; có 281 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố.

Sau khi sáp nhập chỉ còn 15 tổ dân phố, bình quân mỗi tổ có gần 140 hộ dân; dự kiến sẽ giảm chỉ còn 75 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, giảm gánh nặng cho ngân sách gần 843 triệu đồng/năm. Phường Sông Hiến hiện có 32 tổ dân phố, sau khi sáp nhập chỉ còn 20 tổ dân phố. Xã Hưng Đạo hiện có 19 xóm, sau khi sắp xếp, sáp nhập chỉ còn 9 xóm.
Với phương châm thực hiện quyết liệt, Thành phố đặt mục tiêu triển khai hiệu quả việc sáp nhập xóm, tổ dân phố. Sau khi sáp nhập, các xóm, tổ dân phố sẽ đầu tư thêm kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao, đường nông thôn...., đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhật Thương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh