Thạch An nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính

Thứ ba 01/12/2020 05:00

Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025, địa phương có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác đảm bảo các tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thúc đẩy, cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện, Đảng bộ huyện Thạch An xác định công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với CCHC là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

Đội ngũ cán bộ công chức xã Vân Trình (Thạch An) cơ bản đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thạch An Đinh Xuân Lễ cho biết: Thời gian qua, thực hiện việc đẩy mạnh CCHC và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huyện Thạch An đã triển khai các giải pháp với lộ trình cụ thể, đầu tư có chiều sâu, từng bước khẳng định chất lượng nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển. Cụ thể, khối Đảng, đoàn thể có 35 cán bộ, công chức,  trong đó 78,37% có trình độ đại học, 8,10% trình độ trên đại học, còn lại là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; lý luận chính trị có 43,24% trình độ cao cấp, 21,62% trung cấp, 16,21% sơ cấp.

Khối chính quyền có 673 CBCCVC, trong đó 1,04% trình độ trên đại học, 49,77% trình độ đại học, còn lại là cao đẳng, trung cấp;  về lý luận chính trị, có 0,29% trình độ cử nhân, 2,37% cao cấp, 11,14% trung cấp, 0,14% sơ cấp. Cán bộ, công chức cấp xã 311 người, trong đó 30,22% trình độ đại học, 8,36% cao đẳng, 55,62% trung cấp; lý luận chính trị có 0,96% trình độ cao cấp, 62,05% trung cấp, 11,89% sơ cấp.

Về CCHC duy trì theo cơ chế “một cửa” từ cấp huyện đến cấp xã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả. Công tác tổ chức bộ máy thực hiện theo đúng các quy định của Chính phủ, của tỉnh, đảm bảo sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản, hoạt động có hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được quy định rõ ràng, tránh trùng lặp giữa các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt về phân cấp quản lý theo quy định của cấp trên.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC luôn được quan tâm, thực hiện nghiêm túc các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng CBCCVC đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh; kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng CBCCVC được đẩy mạnh, CBCCVC từng bước đạt chuẩn theo vị trí việc làm.

Thực hiện đổi mới phương thức quản lý tài chính công, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm tại cơ quan thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm làm rõ trách nhiệm của từng CBCCVC, đồng thời tạo quyền chủ động cho các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện đại hóa hành chính từng bước được quan tâm thực hiện. Cơ sở hạ tầng, mạng nội bộ, các phần mềm ứng dụng trong thực thi công việc đang từng bước được áp dụng trong hoạt động công việc, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của CBCCVC.

Công tác CCHC được quan tâm, cơ chế “một cửa” của huyện Thạch An hoạt động có hiệu quả.

Nguồn nhân lực của huyện trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch ngày càng tăng, đặc biệt ở cấp huyện. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng CBCCVC không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ... Chỉ số CCHC có cải thiện nhưng không ổn định và luôn tụt hạng so với các huyện, thành phố trong tỉnh; công tác hiện đại hóa hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu của CCHC; nhiều nội dung chấm điểm CCHC không đạt liên quan đến chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ CBCCVC.

Trước thực trạng đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Thạch An  đưa nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với CCHC vào Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Theo đó, huyện phấn đấu đến năm 2025, đội ngũ CBCCVC khối Đảng, đoàn thể, chính quyền và cấp xã 70 - 95% có trình độ chuyên môn đại học, 50 - 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp (khối chính quyền đạt 50%), 100% có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn theo vị trí việc làm (cấp xã 50%), 100% đạt chuẩn công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học B trở lên và có chứng chỉ chuyên viên trở lên.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức, bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Nâng cao chỉ số và cải thiện vị trí xếp hạng CCHC so với các địa phương trong tỉnh (hằng năm đạt từ 75 điểm trở lên).                  

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh