Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ sáu 10/03/2017 06:00

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2016, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nâng cao chỉ số CCHC; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính Nhà nước. Báo Cao Bằng có cuộc phỏng vấn đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ về những chuyển biến trong công tác CCHC của tỉnh thời gian qua.

P.V: Với vai trò là cơ quan đầu mối trong việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, đồng chí cho biết một số kết quả quan trọng trong việc triển khai thực hiện mục tiêu CCHC của tỉnh năm 2016

Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh: Năm 2016, công tác CCHC tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện với những chuyển biến trên các lĩnh vực.
Có thêm 10 sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; các TTHC được công bố và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định.

Việc triển khai phần mềm Hệ thống văn bản quản lý điều hành thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. 

Thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức bộ máy; đã tổ chức 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định. Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với 15/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp huyện xây dựng, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định.

Có 31/34 (đạt 91,2%) cơ quan, đơn vị hoàn thành việc trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức làm cơ sở cho việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức (hiện nay còn 3 đơn vị: Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương chưa thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm trình phê duyệt). 100% đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành việc xây dựng và thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm đã được thẩm định.
Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với 261 người. Triển khai thí điểm phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại 7 sở và 3 huyện, Thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện rà soát, kiểm soát và báo cáo kết quả thực hiện rà soát TTHC.

P.V: Với xuất phát điểm thực hiện CCHC thấp, tỉnh ta đã có giải pháp nào để cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng CCHC Quốc gia? 

Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh: Để cải thiện vị trí xếp hạng CCHC trong toàn quốc, tỉnh Cao Bằng tập trung vào một số nhiệm vụ: 

Kiên quyết thực hiện việc gắn kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị với kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương và người đứng đầu đơn vị, địa phương đó.
 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại. 

Đối với các sở, ngành có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cần tăng cường công tác truyền thông để quảng bá dịch vụ công trực tuyến đến người dân một cách hiệu quả, tránh hình thức.

Hoàn thiện việc xây dựng và cập nhật thường xuyên Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Triển khai Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ cán bộ, công chức tham gia trong quy trình giải quyết TTHC đối với người dân và doanh nghiệp nói riêng.

P.V: Đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC của tỉnh trong năm 2017?

Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh: CCHC là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, để công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, năm 2017, tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giải quyết TTHC.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định. 

 Tiến hành rà soát, đánh giá tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; cán bộ được quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo quản lý để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện các tiêu chuẩn cán bộ làm cơ sở cho việc xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2017.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tạo môi trường làm việc khoa học, hiện đại. Hoàn thiện việc xây dựng và cập nhật thường xuyên Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. Các sở, ngành có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tăng cường công tác truyền thông để quảng bá dịch vụ công trực tuyến đến người dân. Tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng; hướng dẫn duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, kỹ năng đánh giá nội bộ và các kỹ năng khác. 

Tăng cường kiểm tra công tác CCHC năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

M.T (Thực hiện)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh