Tăng cường kỷ luật, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan HCNN

Thứ sáu 09/02/2018 07:00

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị, các sở, cơ quan ngang sở, UBND huyện, thành phố quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị. Xây dựng, ban hành và tố chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng thực hiện rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai thủ tục hành hành chính (TTHC), nhất là những TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Công khai quy trình và cán bộ, công chức có trách nhiệm xử lý hồ sơ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp. Tăng cường công tác thanh kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật; giám sát chặt chẽ hành vi công vụ của các chức danh công chức, đặc biệt là các vị trí tiếp dân, giải quyết đơn thư, vị trí liên quan đến giải quyết TTHC, nhất là thủ tục về đầu tư, kinh doanh, đất đai, vị trí tiếp xúc thường xuyên với người dân, doanh nghiệp; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu. Quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần chính quyền phục vụ công dân và doanh nghiệp. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tạo lòng tin của nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, qua đó cải thiện chỉ số PCI, PAPI của tỉnh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ các nguyên tắc trong thi hành công vụ; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

Đối với Tổ công tác Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình, đôn đốc, giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp. Phối hợp, đôn đốc các cơ quan hành chính có liên quan giải quyết các thủ tục đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án có quy mô lớn. Điều phối các hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp và xử lý những trường hợp thanh tra, kiểm tra không có căn cứ theo quy định của pháp luật…

Các cơ quan báo chí của tỉnh phát huy vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà khi giải quyết TTHC; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh