Sáp nhập xóm, tổ dân phố ở Nguyên Bình - tinh gọn bộ máy từ cơ sở

Thứ sáu 08/11/2019 05:00

Sáp nhập xóm, tổ dân phố được cấp ủy, chính quyền huyện Nguyên Bình xác định là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng nhằm sắp xếp lại bộ máy xóm, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Xã Thể Dục (Nguyên Bình) huy động sức dân làm đường nông thôn.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, huyện Nguyên Bình thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về: Địa giới hành chính, công tác tuyên truyền vận động, công tác an ninh trật tự và thủ tục hành chính, công tác tổ chức cán bộ. Trong quá trình thực hiện, huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn nội dung, quy trình sắp xếp; ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố theo đúng quy định, trình tự. Chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực hiện với quyết tâm cao; cán bộ, đảng viên nhất quán trong nhận thức về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng, lợi ích của việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố. Quá trình thực hiện phải bảo đảm ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Về phương án sáp nhập, xóm, tổ dân phố có vị trí địa lý giáp ranh liền kề, địa hình không bị chia cắt phức tạp, ảnh hưởng đến giao thông đi lại; sáp nhập thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán... 

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để khi tiến hành đạt hiệu quả. Việc xin ý kiến người dân tập trung vào các nội dung: Phương án sáp nhập đã phù hợp chưa, trung tâm xóm mới, nhà văn hóa xóm, tên gọi của xóm mới... Trên cơ sở rà soát toàn bộ số xóm, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn, huyện xác định số xóm, tổ dân phố thuộc diện sáp nhập và xây dựng phương án thực hiện. Huyện Nguyên Bình hiện có 210 tổ dân phố, xóm (16 tổ dân phố, 194 xóm); số xóm, tổ dân phố đạt 50% theo quy định là 24, số xóm, tổ dân phố chưa đạt 50% theo quy định là 186. Theo phương án sáp nhập, số lượng xóm, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập là 119 tổ dân phố, xóm (111 xóm, 8 tổ dân phố); sau khi thực hiện việc sáp nhập giảm 83 xóm, 8 tổ dân phố.
Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, xã Thể Dục đã thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập các xóm, chỉ đạo các xóm tổ chức họp lấy ý kiến người dân. Tất cả đều được thực hiện công khai, dân chủ để đi đến thống nhất trong triển khai thực hiện, được người dân đồng thuận cao. Xã hiện có 7 xóm, thực hiện sắp xếp 4 xóm. Cụ thể, sáp nhập xóm Bản Nùng 1 và xóm Bản Nùng 2 để thành lập xóm mới Bản Nùng. Xóm mới sẽ có tổng số 104 hộ, 434 nhân khẩu, dự kiến bố trí nhà văn hóa của xóm sau khi sắp xếp là nhà văn hóa của xóm Bản Nùng 2 cũ. Sáp nhập xóm Pác Bó và xóm Phja Toọc để thành lập xóm mới Phja Bó với 84 hộ, 361 nhân khẩu, dự kiến bố trí nhà văn hóa của xóm mới tại nhà văn hóa xóm Phja Toọc cũ. Sau khi hoàn thành sáp nhập, xã Thể Dục sẽ có 5 xóm; số người hoạt động không chuyên trách cấp xóm giảm từ 56 xuống còn 40 người. Chủ tịch UBND xã Thể Dục Lãnh Huy Khôi cho biết: Xã xây dựng kế hoạch, rà soát diện tích đất đai, số hộ, nhân khẩu, cơ sở vật chất, phong tục tập quán, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân để đưa ra phương án sáp nhập phù hợp. Đơn cử như xóm Bản Nùng 1 và Bản Nùng 2, tuy khác xóm nhưng trước đây vốn cùng một xóm tách ra; nay xin ý kiến người dân về việc sáp nhập 2 xóm, bà con đều nhất trí cao.
Tại xã Minh Thanh, Đảng ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân hiểu, đồng thuận, thống nhất thực hiện việc sáp nhập là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Xã tổ chức rà soát số hộ, hạ tầng cơ sở, các thiết chế văn hóa, tổ chức họp lấy ý kiến người dân, qua đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Nhân dân tán thành chủ trương này vì khi bộ máy được tinh giản, các khu dân cư được sáp nhập gọn lại, số lượng cán bộ không chuyên trách được giảm đi, ngân sách cũng được giảm bớt, như vậy sẽ có thêm nguồn kinh phí hoạt động khác cho nhân dân. Hiện xã có 10 xóm, thực hiện sắp xếp 6 xóm. Trong đó, sáp nhập xóm Bản Hỏ và Nà Luộc thành xóm mới Đoàn Kết với 69 hộ, 272 nhân khẩu, nhà văn hóa tại xóm Bản Hỏ cũ; sáp nhập xóm Tổng Say và Cô Ba thành xóm mới Tân Thịnh với 65 hộ, 314 nhân khẩu, nhà văn hóa tại xóm Cô Ba cũ; sáp nhập xóm Nà Tổng với xóm Pù Lầu thành xóm mới Nà Tổng với 59 hộ, 259 nhân khẩu, nhà văn hóa tại xóm Nà Tổng cũ. Xã đã hoàn thành các quy trình về sáp nhập xóm và gửi hồ sơ báo cáo cấp trên theo đúng quy định.
Quyết tâm chính trị cao, phương pháp đúng và hành động quyết liệt, việc sáp nhập xóm, tổ dân phố ở huyện Nguyên Bình bước đầu đạt hiệu quả. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc cho nhân dân.  

Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh