Rút ngắn từ 10 - 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở, ngành

Thứ sáu 26/10/2018 10:00

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đến nay, một số sở, ngành đã rà soát và công bố rút ngắn từ 10 - 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền về các lĩnh vực: đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh, cấp phép quy hoạch, cấp phép xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan...

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại Thành phố giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất cho người dân.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC về đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo thời gian cấp Chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 2 ngày làm việc; nâng tỷ lệ hồ sơ đăng ký và giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp. Triển khai rà soát, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính nhất quán, minh bạch thông tin.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng xuống còn tối đa 63 ngày; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp thoát nước xuống còn tối đa 7 ngày.

Công an tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy xuống còn tối đa 20 ngày.

Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp điện xuống còn tối đa 7 ngày.

Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp thuế không quá 168 giờ/năm (thuế là 119 giờ; bảo hiểm xã hội là 49 giờ).

Cục Hải quan tỉnh thực hiện thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh