Quyết liệt tạo bước chuyển trong cải cách hành chính

Thứ sáu 28/12/2018 09:00

Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã từng bước có sự chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác CCHC vẫn còn nhiều vướng mắc, cần tiếp tục tháo gỡ.

Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính phường Ngọc Xuân (Thành phố) còn thiếu cơ sở vật chất.

 CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CCHC
Năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận thông qua dịch vụ VNPT igate 25.901 hồ sơ TTHC. Trong đó, giải quyết trước hạn 21.354 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 2.856 hồ sơ, số còn lại đang giải quyết. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực lớn của các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân. Mặc dù vậy, hiện nay công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Một trong những hạn chế lớn nhất là hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch thực hiện CCHC vẫn còn chung chung, không có hoạt động, kế hoạch cụ thể, nhất là một số đơn vị hành chính cấp xã. Một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị chưa có tính chuyên nghiệp, chưa chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp đột phá. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện CCHC chưa chặt chẽ, thiếu tính đồng bộ.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nông Hoa Thương cho biết: Trong công tác cải cách thể chế, sự phối hợp giữa các sở, ngành, huyện, Thành phố chưa có sự thống nhất, thiếu tính đồng bộ. Có nhiều văn bản ban hành nhưng phải sửa nhiều lần, dẫn đến không đủ thủ tục, quy trình không đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến công tác tham mưu, tổng hợp cũng như đề xuất các giải pháp cải cách thế chế đúng thời gian quy định và phù hợp với thực tế.
Một trong những khó khăn khi thực hiện TTHC tại cơ sở là do điều kiện cơ sở vật chất chưa được đảm bảo. Tại UBND xã Thượng Thôn (Hà Quảng), chưa có phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận các TTHC riêng, khi công dân đến làm thủ tục đông, cơ sở vật chất chật chội nên hiệu quả công việc không cao, dẫn đến thời gian giải quyết công việc bị kéo dài. Theo chị Nông Thị Thu, cán bộ phụ trách bộ phận một cửa xã Thượng Thôn, nơi tiếp nhận TTHC là phòng làm việc của Văn phòng UBND xã. Trong căn phòng chỉ khoảng 10 m2 xếp những chồng hồ sơ cao quá đầu người vì không có đủ tủ lưu trữ, là nơi làm việc chung của 3 cán bộ thuộc các bộ phận: văn thư Văn phòng UBND, tư pháp, bộ phận một cửa. Hồ sơ sau khi tiếp nhận hầu hết phải mang về phòng làm việc lưu trữ để tránh thất lạc. Các TTHC phải thông qua xóm để tuyên truyền cho bà con trong các cuộc họp, vì ở đây không có chỗ treo.
Trong thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, toàn tỉnh mới có trên 40% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã dùng hộp thư điện tử công vụ trong công việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, trả kết quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã chưa chặt chẽ về quy trình xử lý, thiết kế cơ sở dữ liệu, hạ tầng mạng và người sử dụng. Hệ thống phần mềm tin học chưa xây dựng đến xã, phường, thị trấn nên việc theo dõi xử lý công việc của lãnh đạo UBND các huyện, Thành phố đối với cấp dưới chưa thực hiện được.
Thực hiện TTHC về hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hoặc thu hút đầu tư vào tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất đang gặp phải là vấn đề về đất đai. Trong đó, vì diện tích đất hạn chế nên nhà đầu tư tự chọn địa điểm, trong khi địa điểm đó lại vướng nhiều vấn đề như: Chuyển đổi, giải phóng mặt bằng, tác động đến môi trường... Khi liên quan đến người dân, doanh nghiệp, hầu hết các địa phương đều né tránh hoặc giải quyết chậm gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp trong một thời gian dài. Hiện nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn cho người dân, tổ chức vẫn còn nhiều, chủ yếu là tại UBND cấp xã. Các cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo và xin lỗi người dân, tổ chức khi giải quyết chậm các TTHC. Nguyên nhân là do cán bộ làm công tác địa chính còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ nên khi nhận hồ sơ không biết là cần những thủ tục, giấy tờ gì.
SỰ VÀO CUỘC CỦA CÁC CẤP, NGÀNH
Để khắc phục tình trạng hạn chế về thể chế, đội ngũ làm công tác CCHC thực hiện nghiêm túc việc rà soát văn bản, xây dựng kế hoạch CCHC một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Tỉnh xác định khâu đột phá trong CCHC là “Cải cách đạo đức công vụ và cải cách chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức”, lấy đạo đức con người, đạo đức công vụ làm trọng tâm trong CCHC. Các giải pháp CCHC tập trung vào 6 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh và các đơn vị, đảm bảo những nguyên tắc và yêu cầu của Chính phủ như: Quy định rõ quy trình thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa liên thông, liên thông trực tuyến qua mạng internet; quy định chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, mã số trên giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; quy định công khai thông tin TTHC và thông tin đường dây nóng…
Công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện thường xuyên; những thủ tục không còn phù hợp được bãi bỏ và thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 23 quyết định công bố danh mục TTHC, công bố 505 TTHC mới, bãi bỏ 341 TTHC, sửa đổi 13 TTHC. Số TTHC hiện có là 1.701 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1.355 TTHC, cấp huyện 236 TTHC, cấp xã 110 TTHC. 100% TTHC sau khi được công bố đã được nhập, đăng tải công khai vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm được thời gian cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp đúng quy định và phù hợp. 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và xã thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông hiện đại. 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được trang bị mạng máy tính nội bộ, có kết nối internet băng thông rộng. 100% cơ quan chuyên môn của tỉnh và 13 huyện, Thành phố được trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Có 867/1.701 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết, với số thời gian cắt giảm ít nhất là 1 ngày (đối với các TTHC quy định thực hiện 2 ngày); số thời gian cắt giảm nhiều nhất là 95 ngày (đối với thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản, từ 190 ngày xuống còn 95 ngày).
Đáp ứng các tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các lớp bồi dưỡng, tập trung bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng, bồi dưỡng quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, công tác thanh niên, bồi dưỡng ngạch kế toán viên, chuyên viên... được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có chức năng tham mưu, các cơ sở đào tạo phối hợp tổ chức. Đặc biệt, để đưa chính quyền đến gần người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, Thành phố (DDCI) để người dân và doanh nghiệp tham gia đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền. Qua đó, tạo động lực và thôi thúc sự cạnh tranh thi đua giữa các sở, ngành, địa phương, giúp cho bộ máy chính quyền các cấp có sự chuyển mình mạnh mẽ và đổi mới liên tục. Bộ chỉ số đánh giá được xây dựng với 7 chỉ số chính và 8 chỉ số phụ đánh giá về: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, khả năng gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động, đánh giá chung về cải cách TTHC, cơ quan Nhà nước. Kết quả đánh giá bộ chỉ số sẽ làm cơ sở để lãnh đạo tỉnh đánh giá năng lực điều hành và quản lý của các sở, ban, ngành, địa phương để có sự chỉ đạo quyết liệt hơn nhằm giải quyết vướng mắc, hạn chế, góp phần nâng cao tính minh bạch, tinh thần trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phục vụ nhân dân.
Trong thời gian tới, để thực hiện nhiệm vụ CCHC, các cấp, ngành liên quan trong tỉnh quyết liệt, đổi mới, sáng tạo để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả. Đề cao vai trò người đứng đầu trong hành động, thực hiện đồng bộ DDCI cũng như sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình của các tổ chức hội doanh nghiệp, doanh nhân. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh và sự đồng lòng, phấn đấu của các ngành, công tác CCHC sẽ tiếp tục mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại. 

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh