Phát động cuộc thi "Sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính" năm 2021

Thứ bảy 09/10/2021 04:00

Thực hiện Kế hoạch số 3199/KH-UBND ngày 22/12/2020 về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh năm 2021, Kế hoạch số 2438/KH UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp về CCHC” tỉnh năm 2021.

Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa của UBND Thành phố.

Với mục đích nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó nhằm huy động, tìm kiếm và triển khai, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp hữu ích trong thực hiện CCHC để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm: các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất ít nhất 1 sáng kiến, giải pháp về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh đã được triển khai hoặc đang được triển khai thực hiện.

Sáng kiến, giải pháp CCHC dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, hữu ích, có đóng góp thiết thực, hiệu quả, tạo đột phá trong công tác CCHC; có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, điều hành, thực thi công vụ để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tập trung vào các giải pháp giúp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực CCHC như: việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Sáng kiến, giải pháp giúp cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số CCHC (PAR-INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Các sáng kiến, giải pháp gắn kết các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công; nâng cao chất lượng tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ tốt hơn đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Sáng kiến, giải pháp dự thi được trình bày trên khổ giấy A4, được đóng quyển dưới dạng đề cương, đề án, dự án trình bày trang trọng, đảm bảo tính mỹ thuật và các quy định về kết cấu theo Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh.

Trên cơ sở các sáng kiến, giải pháp của các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố gửi dự thi, Hội đồng đánh giá sáng kiến, giải pháp (do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập) sẽ tiến hành đánh giá, chấm điểm, lựa chọn các sáng kiến, giải pháp có điểm cao nhất để trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích...

Các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố gửi sáng kiến, giải pháp dự thi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 31/10/2021. UBND tỉnh khuyến khích các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tiễn, có thể tự tổ chức cuộc thi với hình thức phù hợp ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lựa chọn ra những sáng kiến, giải pháp tốt nhất gửi về UBND tỉnh tham gia dự thi.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh