Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố, công khai kịp thời

Thứ tư 01/03/2017 17:00

Ngày 1/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, Thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2016, tỉnh xác định 36 nhiệm vụ cụ thể CCHC trên 8 lĩnh vực, dành 2,3 tỷ đồng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kết quả, tỉnh thực hiện được 33/36 nhiệm vụ, đạt 91,7% theo kế hoạch đề ra. Có 8 đơn vị hoàn thành công bố TTHC; tổng số TTHC hiện có 1.370, trong đó 978 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 249 TTHC cấp huyện, 143 TTHC cấp xã.

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từng bước được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. 15/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đúng quy định. UBND tỉnh quyết định thành lập 19 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 29 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập tại các cơ quan, đơn vị.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 100% cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về cơ cấu ngạch công chức; 31/34 đơn vị hoàn thành việc trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức. 100% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành, các huyện, Thành phố hoàn thành việc xây dựng và thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm đã được thẩm định.

Về hiện đại hóa hành chính, trên 40% cán bộ, công chức, viên chức dùng hộp thư điện tử công vụ trong công việc; 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, Thành phố có trang thông tin điện tử. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tỉnh thực hiện thí điểm phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 10 cơ quan, đơn vị. Đến nay có 7 đơn vị thực hiện giải quyết TTHC qua hệ thống phần mềm. Theo kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh 48/65 điểm, đạt 73,85%.

Năm 2017, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại. Phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn địa phương; 100% TTHC được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định; rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC của 70% số TTHC do cơ quan, đơn vị thực hiện; 60% trở lên cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; 100% cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, năm 2017 đạt trên 85%, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố. Theo đó, một số sở có chỉ số CCHC đạt tốt: Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông - Vận tải.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận, thảo luận làm rõ những khó khăn, hạn chế, giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh yêu cầu, các huyện, Thành phố, sở, ngành tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC từ UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố, nhất là nâng cao vai rò, trách nhiệm của người đứng đầu. Các cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch CCHC, thực hiện tốt chế độ báo cáo; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đến cán bộ, công chức và người dân. Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, các cấp, ngành theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong CCHC. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại.
Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh