Nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính

Thứ sáu 13/10/2017 06:00

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về cải cách hành chính (CCHC), Sở Nội vụ tham mưu ban hành những quy định về CCHC, thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, đúng quy định; triển khai hiệu quả cơ chế một cửa gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, điều hành và giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” Sở Nội vụ.
Là cơ quan thường trực tham mưu trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Thực hiện CCHC đối với các lĩnh vực: cải cách tổ chức bộ máy, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cải cách chế độ công vụ, công chức... 
Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, Sở tổ chức rà soát, chỉnh sửa theo phương án xây dựng 68 quy trình giải quyết TTHC để ứng dụng phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-Igate), thống nhất 59 TTHC với Văn phòng UBND tỉnh về thời gian thực hiện các bước giải quyết TTHC, 9 TTHC giải quyết tại Sở Nội vụ. Phối hợp với Viễn thông Cao Bằng tập huấn phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT-ioffice và triển khai sử dụng, đáp ứng việc trao đổi, luân chuyển văn bản điện tử trên môi trường mạng. Ban hành Thông báo số 1071/TB-SNV ngày 5/6/2017 về việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; theo đó, có 70% TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết từ 20 - 30% trở lên, thực hiện ứng dụng phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-Igate) có hiệu quả, 66 TTHC được cấu hình trên hệ thống, 100% TTHC tiếp nhận và xử lý trên phần mềm. Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đăng ký có thể sử dụng dịch vụ bưu chính công ích với 60 TTHC, vì vậy các hồ sơ đều được trả đúng hạn, giảm phiền hà, thời gian đi lại, chờ đợi của người dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCCVC.
Một nội dung quan trọng trong CCHC được Sở Nội vụ đặc biệt coi trọng, đó là công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa hiệu quả công việc. Các phòng, đơn vị bố trí bộ máy cán bộ đảm bảo gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, nhu cầu công tác cán bộ và chỉ tiêu biên chế, Sở tổ chức rà soát, kiện toàn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; thường xuyên quán triệt CBCCVC thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý hành chính. Lãnh đạo Sở chỉ đạo tiếp tục thực hiện cải cách tài chính công, trọng tâm là các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xây dựng và sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công.
Sở Nội vụ thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới. Hằng năm, cán bộ được cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Triển khai thực hiện tốt văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của CBCCVC, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong lề lối làm việc của cơ quan. Thực hiện tốt tin học hóa trong hoạt động quản lý, các phòng chuyên môn, đơn vị đều được trang bị máy vi tính, đảm bảo mỗi cán bộ một máy vi tính kết nối internet; cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý điều hành văn bản ioffice của Sở được xây dựng và hoạt động tốt; triển khai cài đặt, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
Điều kiện làm việc của CBCCVC được đổi mới, chất lượng công việc mang tính chuyên nghiệp hơn, thời gian giải quyết nhanh, gọn, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động đã từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính công, giảm nhẹ bộ máy, nâng cao năng lực, trách nhiệm của CBCCVC.  
CCHC trong cơ quan Nhà nước là một chương trình, chiến lược quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục ở tất cả các khâu, các quy trình. Chính từ sự quan tâm, chú trọng, gương mẫu của người đứng đầu, quy trình thực hiện CCHC của Sở Nội vụ đang vận hành một cách nhịp nhàng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của tổ chức, nhân dân trong giải quyết các công việc.
Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh