Nỗ lực nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

Thứ ba 06/11/2018 07:00

Năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Cao Bằng đã tăng 5,8 điểm và tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2016, đứng thứ 58/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, còn 3 nhóm chỉ số có điểm số rất thấp và đứng cuối bảng xếp hạng, đó là: chỉ số tiếp cận đất đai đạt 4,35 điểm; chỉ số chi phí không chính thức đạt 4,10 điểm; chỉ số tính năng động đạt 3,63 điểm. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang tích cực triển khai các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh gặp gỡ, trao đổi về công tác quản lý, sử dụng đất đai, góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh.

Để cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã giao cho Sở TN&MT rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp. Triển khai rà soát, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính nhất quán, minh bạch thông tin. Yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xuống còn tối đa 20 ngày. Xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Tiếp tục nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2007 - 2020, Sở TN&MT đã ban hành kế hoạch thực hiện. Từ cuối năm 2007 đến nay, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT khẩn trương triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch được giao. Để nâng cao tính minh bạch, các tài liệu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và của 13 huyện, Thành phố; quy hoạch các lĩnh vực khác liên quan về các lĩnh vực xây dựng, khoáng sản, môi trường...; kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các huyện; danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm... đã được công khai tại trụ sở của Sở và các đơn vị trực thuộc. Năm 2017, Sở đã tham mưu hoàn thành công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2016 - 2020; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai theo quy định. Việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) luôn kịp thời. Trang thông tin điện tử của Sở tiếp tục tạo đường link đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC phục vụ công tác khai thác thông tin về quy trình thực hiện các TTHC trong lĩnh vực TN&MT. Thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận một cửa 83/83 TTHC về các lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Nghiên cứu, rà soát các TTHC liên quan đến cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo hướng giảm thời gian, thủ tục, chi phí cho tổ chức, cá nhân.
Từ năm 2017 đến nay, Sở TN&MT đã tiếp nhận và giải quyết 53/53 hồ sơ của doanh nghiệp, hợp tác xã về đất đai theo đúng TTHC. Trong đó, giải quyết 41 hồ sơ thuê đất tổng diện tích 701,7 ha; 7 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tổng diện tích hơn 3,2 ha; 5 hồ sơ thu hồi đất tổng diện tích hơn 9 ha. Hướng dẫn UBND các huyện, Thành phố lập danh mục các công trình cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua. Năm 2017, HĐND tỉnh chấp nhận 3 đợt, danh mục thu hồi 73 công trình dự án, diện tích thu hổi 328,3 ha; danh mục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 54 công trình dự án, tổng diện tích hơn 50 ha. 6 tháng năm 2018, HĐND tỉnh chấp nhận 2 đợt, danh mục thu hồi 12 công trình, dự án, tổng diện tích 88,3 ha; danh mục chuyển mục đích sử dụng đất 10 công trình dự án, tổng diện tích 18,9 ha. Tổ chức rà soát và thông báo cho 38 chủ sử dụng đất đã hết hạn thuê đất. Hoàn thành nhập Cơ sở dữ liệu địa chính cho 107/199 xã, phường, thị trấn; đang triển khai thực hiện tại 19/19 xã, thị trấn của huyện Hà Quảng làm cơ sở để giải quyết các TTHC, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Sở đã triển khai phần mềm một cửa liên thông hiện đại, nâng mức ứng dụng dịch vụ công trực tuyến hầu hết các TTHC lên mức độ 3. Tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện” hỗ trợ về TTHC lĩnh vực TN&MT cho các tổ chức, cá nhân.
Theo ông Nguyễn Trọng Phùng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Quản lý đất đai, khó khăn nhất của việc cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai là đa số các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng đất chưa hiểu đúng về chính sách pháp luật đất đai dẫn đến các thắc mắc, bức xúc nhưng lại không chủ động có ý kiến phản hồi hoặc tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, giải đáp theo quy định. Ngoài ra, hiện nay một số nhà đầu tư thường gặp vướng mắc trong việc tự thỏa thuận quyền sử dụng đất với người dân để thực hiện dự án, dẫn đến chậm tiến độ dự án. Cơ chế thực hiện các TTHC, các khâu thẩm tra, thẩm định hồ sơ, đề xuất của chủ đầu tư tại các sở, ban, ngành trong tỉnh còn rườm rà, chưa khoa học, chồng chéo, mất nhiều thời gian xử lý.
 Để cải thiện, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, Sở TN&MT tổ chức gặp gỡ trực tiếp với các tổ chức, doanh nghiệp để lắng nghe các ý kiến, đối thoại, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai. Phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh rà soát các trường hợp tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định. 

Minh Ngọc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh