Nguyên Bình đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ tư 28/06/2017 06:00

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm rút ngắn thời gian, công sức của nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thời gian qua, huyện Nguyên Bình tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, bước đầu mang lại hiệu quả.

 

Cán bộ bộ phận một cửa UBND huyện Nguyên Bình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để công tác CCHC đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả theo mục đích, yêu cầu đã đề ra, công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh; nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC. Hằng năm, tổ chức khảo sát, điều tra xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân, chất lượng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện.
Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình Đinh Văn Phồn cho biết: UBND huyện xây dựng, ban hành chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác CCHC, trong đó, có quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy định về thi đua - khen thưởng trong phong trào thi đua "Thực hiện CCHC"... Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng với quy định, thẩm quyền; kịp thời đổi mới quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo các văn bản. Từ năm 2016 đến nay, HĐND, UBND huyện xây dựng và ban hành 1.881 văn bản các loại trên các lĩnh vực, 2.760 quyết định các loại, 9 chỉ thị và 3 văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, đến nay, 12/12 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện hoạt động theo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp hợp lý, đảm bảo kiểm soát và nâng cao tính tự chủ của chính quyền các cấp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng lên, hiện nay, bình quân mỗi xã có 3 - 5 cán bộ, công chức có trình độ đại học, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác đánh giá, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng.
Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đã được thực hiện hiệu quả. Đến nay, các cơ quan thuộc UBND huyện, 20/20 xã, thị trấn, các đơn vị trường học đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản đúng quy định; các đơn vị sự nghiệp và 32/32 phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được nâng lên, 100% cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn áp dụng gửi và nhận văn bản bằng thư điện tử, ứng dụng nhiều phần mềm trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên trên toàn tỉnh, công tác CCHC là một trong những ưu tiên hàng đầu của Minh Tâm để rút ngắn các thủ tục hành chính rườm rà, không thuận lợi cho bà con và các đơn vị trên địa bàn xã. Xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính, trình tự, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, yêu cầu, điều kiện, lệ phí, biểu mẫu… tại bộ phận một cửa. Theo đồng chí Dương Mạc Hào, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm, xã xây dựng chương trình CCHC cả giai đoạn, tập trung thực hiện công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công khai tài chính, công khai các thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa tại trụ sở UBND. Bố trí cán bộ, phân công trách nhiệm của từng cán bộ trong nhận và trả kết quả; ban hành quy chế quy định thủ tục, quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xử lý và trả kết quả, tạo thuận lợi cho người dân trong nắm bắt, thực hiện; giảm thời gian, chi phí cho các tổ chức và người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về CCHC, thời gian tới, huyện Nguyên Bình tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, ban hành lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan. Thực hiện tốt các chỉ số CCHC đã được UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, thực hiện việc giao dịch điện tử, mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, đơn vị để bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

 Từ năm 2016 đến nay, bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận và giải quyết 3.071 hồ sơ; bộ phận một cửa cấp xã giải quyết 7.343 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn ngày càng tăng. Chỉ số mức độ hài lòng của công dân đối với sự phục vụ của chính quyền được nâng lên. Huyện phấn đấu đến năm 2020 xây dựng nền hành chính hiện đại, hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về thủ tục hành chính đạt 80% trở lên.
Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh