Ngành công thương tỉnh chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính

Thứ tư 12/04/2017 07:00

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Công thương tỉnh năm 2016 đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều văn bản được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm tháo gỡ những rào cản trong đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Khách hàng giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Công thương.
Sở Công thương coi trọng công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là khâu cải cách TTHC và củng cố bộ máy tổ chức; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện cơ bản để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung rà soát các loại TTHC có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của ngành để hoàn chỉnh, niêm yết, công khai trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với một số lĩnh vực nhằm từng bước cung cấp dịch vụ hành chính tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm triển khai, thực hiện trong hoạt động của cơ quan, tạo môi trường làm việc hiện đại, khoa học, thống nhất, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Cùng với đào tạo, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở Công thương ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa trong việc giải quyết các TTHC. Đến nay, 100% cán bộ ngành sử dụng mạng nội bộ, hộp thư điện tử trong trao đổi, xử lý kịp thời, nhanh, gọn công việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành eOffice, VNPT-iOffice trong giải quyết công việc; 100% đơn vị trực thuộc và phòng công thương cung cấp toàn bộ dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 2, 16 dịch vụ ở mức độ 3.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Đặng cho biết: Ngành công thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC theo từng năm; hằng tháng, quý đều tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện CCHC, kết quả thực hiện được gắn với công tác bình xét thi đua, khen thưởng của mỗi cá nhân, đơn vị. Hiện, Sở Công thương có 40 TTHC về lĩnh vực công nghiệp và thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết. Để người dân nắm rõ và thuận tiện trong việc giải quyết TTHC, Sở niêm yết công khai danh mục TTHC theo đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở; các TTHC đều được thực hiện đúng trình tự và thời hạn quy định. Do vậy, giúp các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, không nảy sinh những vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC. Công tác tuyên truyền CCHC được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. 

Cải cách, đơn giản hóa TTHC gắn với thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Công thương đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Thể hiện rõ nhất là việc công khai minh bạch các quy định về TTHC, giảm phiền hà và thời gian chờ đợi cho người dân. Hơn hết là nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần cải thiện cơ bản mối quan hệ giữa đơn vị với cá nhân, tổ chức trong hoạt động lĩnh vực công thương theo xu hướng phục vụ. Trong quý I năm 2017, Sở Công thương tiếp nhận 30 hồ sơ, trong đó, 20 hồ sơ tiếp nhận mới, 100% hồ sơ giải quyết đúng thời hạn; không có trường hợp người dân, các tổ chức, doanh nghiệp kiến nghị, phản ánh về việc giải quyết TTHC tại Sở. Thời gian tới, Sở xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao giai đoạn 2017 - 2018, tầm nhìn 2020 nhằm tiết kiệm thời gian và phí giao dịch cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời kỳ mới, Sở Công thương tiếp tục tổ chức và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc; kiểm điểm, phê bình và xử lý nghiêm các trường hợp quan liêu, thiếu công tâm, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC.
Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh