Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh ​

Thứ bảy 13/02/2021 06:00

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; giai đoạn 2019 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các cấp thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, tỉnh tích hợp 447/1.692 thủ tục hành chính (TTHC) DCVTT mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, đưa vào vận hành với 100% TTHC của tỉnh được cung cấp đầy đủ thông tin, công khai tình hình, tiến độ giải quyết và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tuy nhiên, tỷ lệ nộp hồ sơ qua mạng rất thấp, đạt 5,94%/tổng hồ sơ TTHC phát sinh trong năm 2020; tỷ lệ DVCTT các đơn vị đề xuất cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 13,5%, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh 31,8%.

Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tiếp tục quán triệt, xác định việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các DVCTT mức độ 3, 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong cải cách hành chính, trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo rà soát, đề xuất mở rộng danh mục DVCTT mức độ 3, 4, hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ, nhất là các dịch vụ công thiết yếu, phát sinh nhiều hồ sơ giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đảm bảo đúng quy trình được Chủ tịch UBND phê duyệt và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện giải quyết TTHC đúng hạn cho người dân, doanh nghiệp. Nghiêm cấm tình trạng hồ sơ TTHC chưa giải quyết xong đã kết thúc trên hệ thống.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Các sở Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng triển khai hiệu quả hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng bảo đảm đáp ứng yêu cầu của người dân và tổ chức khi có nhu cầu.

Các sở Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp phối hợp làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc kết nối, tích hợp các hệ thống phần mềm chuyên ngành (do các bộ Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp quản lý) với Cổng dịch vụ công và Hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh để phục vụ công tác giải quyết hồ sơ TTHC điện tử thuộc trách nhiệm thực hiện của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, chỉ đạo đơn vị cung cấp cổng dịch vụ công và Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật để Cổng dịch vụ công của tỉnh vận hành ổn định và an toàn thông tin.

Chỉ đạo Viễn thông Cao Bằng hoàn thiện việc ký số; sửa, bổ sung hồ sơ phải lưu lại lịch sử trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để đáp ứng việc xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tổng hợp, đánh giá danh mục DVCTT mức độ 3, 4 của các sở, ban, ngành đề xuất bổ sung, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Viễn thông Cao Bằng hỗ trợ các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo thực hiện tốt các DVCTT mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Rà soát, cập nhật các quy trình giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đảm bảo đúng quy trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, không thêm các quy trình giải quyết TTHC nội bộ của cơ quan, đơn vị trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Hoàn thiện việc đồng bộ Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh vói Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bưu điện tỉnh tăng cường hỗ trợ các cơ quan giải quyết TTHC, củng cố nhân lực, đảm bảo đáp ứng nhu cầu trả kết quả giải quyết TTHC đến người dân và tổ chức.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ sung danh mục DVCTT mức độ 3, 4 đảm bảo quy định, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.

Chú trọng công tác kiểm tra, theo dõi hoạt động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại các cơ quan, đom vị trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Nếu phát hiện trường hợp chậm trễ hạn giải quyết TTHC cho người dân, kịp thời ban hành văn bản trao đổi, nhắc nhở để khắc phục trước khi báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh