"Mở chìa khóa" thành công cho công tác cải cách hành chính

Thứ năm 16/03/2017 06:00

Nhận thức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách hành chính (CCHC), huyện Bảo Lạc tổ chức các lớp bồi dưỡng và chọn cử CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bảo Lạc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ công an viên.

Năm 2016, UBND huyện Bảo Lạc ban hành kế hoạch về đẩy mạnh CCHC, trong đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Toàn huyện có 408 CBCCVC được đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác CCHC cho 81 CBCCVC là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác CCHC của các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, chỉ đạo khắc phục yếu kém, từng bước nâng cao hiệu quả công tác CCHC của huyện. 
Đồng chí Nguyễn Ích Chánh, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc cho biết: Nhìn chung thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của huyện được triển khai, thực hiện theo kế hoạch, với nhiều hình thức, nội dung khác nhau. Cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã sau khi tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã nắm được những vấn đề cơ bản về lý luận, hoàn thiện những kỹ năng cần thiết trong giải quyết công việc; phát huy năng lực chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương... Tổng số CBCCVC cấp huyện hiện nay là 1.230 người, trong đó, 7 người trình độ chuyên môn thạc sỹ, 250 người đại học, 477 người cao đẳng, còn lại là trung cấp và sơ cấp; trình độ lý luận chính trị cao cấp 11 người, trung cấp 7 người. Tổng số CBCCVC cấp xã 345 người, 30,1% có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, 64,3% trình độ trung cấp, sơ cấp 0,6%, chưa qua đào tạo chiếm 5%; lý luận chính trị: trung cấp 32,5%, sơ cấp 28,1%.
Đội ngũ CBCCVC trong các cơ quan hành chính của Bảo Lạc đã và đang góp phần đáng kể vào tiến trình CCHC theo mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, có tính chuyên nghiệp, song trên thực tế, còn một số CBCCVC thiếu sự năng động, sáng tạo, làm việc quan liêu, hành chính hóa… Tỷ lệ CBCC lãnh đạo, quản lý cấp huyện, CBCC cấp xã chưa qua đào tạo lý luận chính trị còn cao. Hiện chỉ có 19/40 CBCC lãnh đạo, quản lý cấp huyện, 32,5% CBCC cấp xã được đào tạo trung cấp lý luận chính trị trở lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ cấp xã gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí, do đó chất lượng, năng lực của đội ngũ CBCC cấp xã chưa thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Bí thư Đảng ủy xã Cô Ba Mã Văn Hoàn cho biết: Tổng số CBCC của xã là 22 người (11 cán bộ chuyên trách, 11 công chức), trong đó, 7 người có trình độ đại học, 2 người trình độ cao đẳng, còn lại là trung cấp; về lý luận chính trị, 4 người được đào tạo sơ cấp, 6 người trình độ trung cấp, còn lại chưa qua đào tạo. Nhìn chung, đội ngũ CBCC cấp xã ngày càng phát triển hợp lý về số lượng và chất lượng, đóng vai trò then chốt trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã trong thời gian qua. Trình độ đào tạo các mặt, nhất là chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước của đội ngũ CBCC được nâng lên; thái độ giao tiếp của đa số công chức với các tổ chức, công dân có chuyển biến, có ý thức trách nhiệm, ứng xử đúng mực. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít CBCC chưa chịu khó học tập, rèn luyện; tác phong công tác, nền nếp làm việc chuyển biến chậm, chưa có những giải pháp tốt, mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, huyện Bảo Lạc thời gian tới tăng cường bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Phối hợp với các ban, ngành đổi mới nội dung chương trình, phương pháp và tài liệu giảng dạy cho phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm, trong đó chú trọng kỹ năng thực tiễn áp dụng cho từng đối tượng người học. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh CBCCVC; chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ công chức, viên  chức. Quan tâm bố trí, sử dụng CBCCVC có năng lực, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật, tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.  
Hoàng Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh