Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Y tế

Thứ sáu 14/07/2017 06:00

Ngày 13/7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2017 do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến Sở Y tế kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản lý công chức, viên chức.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Sở Y tế.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở Y tế về các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngoài ra, kiểm tra việc thực hiện Công văn số 1512/UBND-NC ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ…

6 tháng đầu năm, thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2017 của UBND tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo các phòng, ban xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC theo chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành đúng quy định. Đề nghị chuẩn hóa 96 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành gửi Sở Tư pháp thẩm định; giải quyết 65 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; niêm yết công khai 65/65 thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” và trên Trang thông tin điện tử của Sở; tiếp nhận 3.677 văn bản đến, giải quyết 3.472 văn bản đi, trong đó, 100% văn bản thực hiện trên phần mềm quản lý ioffce; 100% thủ tục hành chính thực hiện qua “Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử liên thông”. Bổ nhiệm mới 30 người, bổ nhiệm lại 43 người, trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm lại 4 người, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo 1 người. Hiện toàn ngành có 3.383 công chức, viên chức, trong đó, tiến sỹ, chuyên khoa cấp II chiếm 0,14%; thạc sỹ, chuyên khoa cấp I chiếm 7,4%; đại học chiến 23,8%; cao đẳng 5,1%; trung cấp 61,4%; sơ cấp 0,9%.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Y tế.

Đoàn công tác đánh giá, Sở Y tế cơ bản thực hiện khá tốt các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản lý công chức, viên chức. Thời gian tới, cần khắc phục một số mặt còn hạn chế, như: Các kế hoạch thực hiện CCHC khi ban hành cần bám sát cụ thể chức năng, nhiệm vụ của ngành để tổ chức thực hiện có trọng tâm, hiệu quả hơn; tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành về thực hiện nhiệm vụ CCHC; một số niêm yết chưa đảm bảo đúng quy định và khoa học; cần tập trung triển khai hiệu quả Dịch vụ công mức độ 3…

Khánh Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh