Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Nội vụ

Thứ bảy 02/09/2017 07:00

Ngày 1/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản lý công chức, viên chức tại Sở Nội vụ.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc với Sở Nội vụ.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC về các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Năm 2017, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 3 quyết định; tổ chức 2 cuộc học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho 77 lượt cán bộ, viên chức. Hiện nay, Sở Nội vụ có 68 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 59 thủ tục thống nhất với Văn phòng UBND tỉnh về thời gian thực hiện các bước giải quyết thủ tục hành chính, 9 thủ tục hành chính được giải quyết tại Sở. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nội vụ được niêm yết tập trung, công khai, rõ ràng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ. Tham mưu và hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng quy hoạch lãnh đạo cấp sở, cấp phòng giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2017 đối với 108 công chức, viên chức. Ứng dụng phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-igate) có hiệu quả, 66 thủ tục hành chính được cấu hình trên hệ thống, 100% thủ tục hành chính tiếp nhận và xử lý trên phần mềm; ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản điều hành  VNPT-ioffice, Sở đã tiếp nhận 6.100 văn bản đến, xử lý 7.900 văn bản đi; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đăng ký có thể sử dụng dịch vụ bưu chính công ích với 60 thủ tục công ích…

Đoàn kiểm tra đề nghị, Sở Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân; tăng cường sử dụng hòm thư công vụ và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đạt hiệu quả; thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở…

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh