Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Sở NN&PTNT

Thứ tư 16/08/2017 13:00

Ngày 16/8, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản lý công chức, viên chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ CCHC về các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông.

Toàn ngành NN&PTNT tỉnh có 100 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; thực hiện niêm yết, đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của ngành 30 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận “một cửa”; bố trí 1 Phó Chánh Văn phòng làm cán bộ đầu mối phụ trách công tác CCHC của ngành. Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 3 quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y, nông lâm thủy sản và bảo vệ thực vật; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc. 100% cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản trong giải quyết công việc. Sở đã tiếp nhận 3.836 văn bản đến, giải quyết 934 văn bản đi thông qua phần mềm quản lý i-office.

Đoàn kiểm tra đề nghị, Sở NN&PTNT tiếp tục tăng cường công tác CCHC; quan tâm hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục xây dựng kế hoạch áp dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, của Trung ương mới ban hành; đảm bảo công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ, viên chức cấp phòng đủ số lượng và tiêu chuẩn; tập trung triển khai hiệu quả dịch vụ công mức độ 3.

Lương Thanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh