Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Trà Lĩnh

Thứ tư 18/09/2019 21:00

Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn kiểm tra làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC tại huyện Trà Lĩnh.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc với huyện Trà Lĩnh.

Kế hoạch CCHC huyện Trà Lĩnh gồm 46 nhiệm vụ. Đến nay, huyện đã hoàn thành 28/46 nhiệm vụ, đạt 60,8%. Trong 9 tháng đầu năm, huyện xây dựng được 72 chương trình tuyên truyền các văn bản, chỉ thị mới ban hành; HĐND huyện ban hành 2 nghị quyết, UBND huyện ban hành 1 quyết định là văn bản quy phạm pháp luật. Hiện, 100% xã, thị trấn và cấp huyện đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; 100% thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện, cấp xã được niêm yết, công khai theo quy định. Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 213/213, đạt tỷ lệ 100%, UBND cấp xã 113/113, đạt 100%. Số TTHC được thực hiện qua phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGATE) là 397 thủ tục, trong đó 255 thủ tục cấp huyện, 142 thủ tục cấp xã. Tiếp nhận 744 hồ sơ giải quyết TTHC, trả đúng hạn 19 hồ sơ, trước hạn 724 hồ sơ, 1 hồ sơ tạm dừng và không có hồ sơ quá hạn.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 34 dịch vụ; mức độ 4 là 5 dịch vụ. Trả, nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tổng số hồ sơ tiếp nhận đến ngày 12/9/2019 là 930 hồ sơ; thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 930 hồ sơ.

100% phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn trao đổi thông tin điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice. Đến ngày 10/9/2019, tổng số văn bản đến bằng văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice 4.0 tại UBND huyện là 3.335 văn bản, tổng số văn bản đi hoàn toàn điện tử là 2.499 văn bản, văn bản sử dụng chữ ký số được thực hiện từ tháng 4/2019 có 683/2.449 văn bản, chiếm 27,33%. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ đạt 100%.  

 Đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu huyện cần đẩy mạnh và đổi mới phương pháp tuyên truyền CCHC; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị...

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại thị trấn Hùng Quốc, các xã Xuân Nội, Cô Mười, Quốc Toản và Bộ phận một cửa liên thông UBND huyện.  

K.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh