Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thông Nông

Thứ năm 28/06/2018 17:00

Ngày 28/6, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Thông Nông.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với UBND huyện Thông Nông.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ CCHC của UBND huyện và 2 xã Ngọc Động, Đa Thông.

Từ đầu năm đến nay, huyện Thông Nông thực hiện kiểm tra, rà soát 10 văn bản quy phạm pháp luật là quyết định của UBND cấp huyện, xã; kiểm tra 36 văn bản quy phạm pháp luật là quyết định của UBND xã. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo việc niêm yết công khai các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã và đăng trên trang thông tin điện tử của UBND huyện. Đã cắt giảm 56 TTHC thuộc thẩm quyền trên tất cả các lĩnh vực, tiết kiệm 20 - 30% thời gian làm TTHC cho người dân và doanh nghiệp. 100% TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong đó 96% hồ sơ của UBND huyện và 100% hồ sơ của UBND xã được trả kết quả trước hạn. Tổ chức tập huấn phần mềm văn bản Office 4.0 cho cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp nhận 2.861 văn bản đến, xử lý 1.998 văn bản đi, tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa các đơn vị đạt 80%...

Đoàn kiểm tra đề nghị, UBND huyện thực hiện niêm yết các TTHC kịp thời, đúng quy định; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; tiến hành thực hiện quy trình ISO 9001:2008; tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ tại các xã, thị trấn…

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh