Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Quảng Uyên

Thứ năm 28/09/2017 06:00

Ngày 27/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC và công tác quản lý công chức, viên chức tại huyện Quảng Uyên.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc với UBND huyện Quảng Uyên.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại xã Quốc Phong. Qua kiểm tra, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp xã chưa niêm yết các thủ tục hành chính đầy đủ và kịp thời; chưa lập sổ hồ sơ theo dõi, chưa xây dựng kiểm soát thủ tục hành chính; hòm thư điện tử công vụ chưa được sử dụng.

Tại UBND huyện, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện về các nội dung: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; thực hiện Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; công tác cán bộ giai đoạn 2015 - 2017.

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật; số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết là 189 thủ tục và 143 thủ tục hành chính cấp xã được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND huyện đã bố trí 1 cán bộ đầu mối phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế “một cửa”. Thường xuyên chỉ đạo, rà soát, tổ chức sắp xếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 100% cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính và kết nối internet, sử dụng phần mềm ioffice trong trao đổi thông tin, văn bản giữa các phòng, ban…

Đoàn kiểm tra đề nghị, UBND huyện QUảng Uyên tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; chủ động ban hành kế hoạch CCHC, nâng cao chất lượng từng lĩnh vực trong công tác CCHC; khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện hồ sơ về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn cấp huyện. Lãnh đạo cấp xã cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác CCHC trên các nhiệm vụ của cấp xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước...

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh