Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hòa An

Thứ ba 10/04/2018 06:00

Ngày 9/4, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2018 do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Hòa An.

 
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm viêc với lãnh đạo UBND huyện Hòa An.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBND huyện và 2 xã Hồng Việt, Bình Long về các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Hòa An đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện tham mưu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, thực hiện đúng quy trình soạn thảo văn bản và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND các xã. Đến nay, toàn huyện có 263 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa; 188 TTHC được thực hiện qua phần mềm một cửa liên thông hiện đại; 100% xã, thị trấn và UBND huyện bố trí 1 công chức đầu mối phụ trách công tác kiểm soát thủ TTHC; đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị; ứng dụng hệ thống quản lý điều hành VNPT-iOffice trao đổi thông tin công việc có hiệu quả.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện tiếp tục thực hiện niêm yết các TTHC kịp thời, đúng quy định; rà soát lại các TTHC cung cấp cho người dân và doanh nghiệp; khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin. Lãnh đạo cấp xã nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác CCHC trên các nhiệm vụ của cấp xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước…

 

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh