Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hạ Lang

Thứ sáu 01/10/2021 16:00

Ngày 1/10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hạ Lang.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Miều phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thực hiện Kế hoạch số 3199/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh năm 2021, huyện Hạ Lang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách CCHC. Từ đầu năm đến nay, huyện tiếp nhận 1.081 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận trực tuyến 434 hồ sơ, đã giải quyết 1.068 hồ sơ; 924 hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn; 13 hồ sơ đang giải quyết.

Triển khai 434 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ dịch vụ công cung cấp có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt khoảng 40% ở cấp huyện. 94 hồ sơ trả, nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai trên 3.601 văn bản đi trên hệ thống VNPT-iOffice; 3.432 văn bản đi có sử dụng chữ ký số. 100% đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; 100% cơ quan, đơn vị chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 100% cán bộ, công chức, viên chức xã, thị trấn được cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. 12,82% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006.

Có 221 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được công khai niêm yết tại bộ phận “một cửa” và trên trang thông tin điện tử của huyện. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, đảm bảo đúng quy định hiện hành, trong đó, tinh giản 6 biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên thảo luận, trao đổi các vấn đề: CCHC, thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đăng ký tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm VNPT-iGate để thuận tiện cho việc tra cứu thủ tục hành chính; xây dựng chung bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tra cứu, công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ…

Đoàn kiểm tra đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền về CCHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với hiện đại hóa hành chính. Thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa trong thực thi công vụ, nhất là bộ phận tham mưu, giúp việc, tiếp công dân; nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công trực tuyến. 

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại xã Cô Ngân (Hạ Lang).

Trước đó, đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại 2 xã: Cô Ngân, Vinh Quý.

Thanh Huyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh