Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hạ Lang

Thứ tư 04/07/2018 06:00

Ngày 3/7, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Hạ Lang.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với UBND huyện Hạ Lang.

Tại các xã An Lạc, Quang Long và thị trấn Thanh Nhật, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Qua kiểm tra, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp xã chưa niêm yết các TTHC đầy đủ và kịp thời; chưa lập sổ theo dõi, chưa xây dựng kiểm soát TTHC; hòm thư điện tử công vụ chưa được sử dụng...

Tại UBND huyện, đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện. UBND huyện đã ban hành 1.227 văn bản. Đến nay, toàn huyện có 263 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 187 TTHC được thực hiện qua phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại VNPT - igate. Tiếp nhận 119 hồ sơ TTHC; giải quyết trước hạn 94 hồ sơ; đúng hạn 4 hồ sơ; 18 hồ sơ quá hạn và 3 hồ sơ đang giải quyết. 100% cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính và kết nối internet, sử dụng phần mềm ioffice trong trao đổi thông tin, văn bản giữa các phòng, ban…

Đoàn kiểm tra đề nghị, UBND huyện Hạ Lang tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện kiểm soát TTHC; ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; các bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; niêm yết các TTHC chính xác, đầy đủ, đúng quy trình theo thông tư hướng dẫn số 02; công khai địa chỉ tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường hơn nữa việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước.

 

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh