Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh

Thứ năm 20/08/2020 16:00

Ngày 20/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu dự buổi kiểm tra.

Từ ngày 1/1 - 18/8/2020, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 7.182 hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, đã giải quyết và trả kết quả 6.827 hồ sơ, đang giải quyết 355 hồ sơ. Công an tỉnh 2.668 hồ sơ; Bảo hiểm xã hội tỉnh 96 hồ sơ (từ ngày 8/5 - 15/8); giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận 403 hồ sơ, trả kết quả 827 hồ sơ.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy đã kịp thời ban hành quy chế làm việc, quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo cấp phòng, viên chức lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng quy trình, quy định. Công tác CCHC công đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện công khai...

Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả và đầy đủ các tính năng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành E-Office, 100% văn bản (có ký số) được trao đổi điện tử giữa Văn phòng UBND tỉnh đến các sở, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện (trừ văn bản mật). Các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được cập nhật thường xuyên và kịp thời, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, phục vụ nhu cầu tra cứu của các tổ chức, cá nhân qua mạng Internet; chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đưa ra ý kiến về những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; đề xuất hướng khắc phục tồn tại để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về CCHC công và hiện đại hóa hành chính trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những điểm hạn chế; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC; chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở để tạo đột phá trong công tác CCHC...

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh