Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thành phố

Thứ năm 30/09/2021 05:00

Ngày 29/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Thành phố.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Miều phát biểu tại buổi kiểm tra.

Từ đầu năm đến nay, UBND Thành phố tiếp nhận 5.627 hồ sơ, trong đó, giải quyết 5.535 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 5.401 hồ sơ, bằng 97,58%; quá hạn 134 hồ sơ, bằng 2,42%), đang giải quyết 92 hồ sơ. Tiếp nhận 439 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Triển khai 6.696 văn bản đi trên hệ thống VNPT-iOffice, trong đó, 99,7% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức Thành phố và các xã, phường được cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản, điều hành VNPT-iOffice và sử dụng thường xuyên. 100% đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được công khai niêm yết tại bộ phận “một cửa” và trên trang thông tin điện tử Thành phố theo đúng quy định với 206 TTHC. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, đảm bảo đúng quy định hiện hành, trong đó, tinh giản 5 biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ.

Thành viên đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại xã Vĩnh Quang (Thành phố).

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đánh giá, trao đổi kết quả với 6 lĩnh vực CCHC gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án công vụ trên địa bàn tỉnh.

UBND Thành phố kiến nghị: UBND tỉnh điều chỉnh lại Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC cấp huyện năm 2021 phù hợp với tỷ lệ đơn vị áp dụng thực hiện; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng trong cải cách TTHC cho cán bộ, công chức các cơ quan…

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CCHC tại các xã, phường; đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để người dân dễ tiếp cận; nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công trực tuyến. Tiếp tục rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật triển khai trên địa bàn đảm bảo hệ thống pháp luật có tính khả thi, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị.

Trước đó, đoàn kiểm tra trực tiếp tình hình thực hiện công tác CCHC tại xã Vĩnh Quang và phường Hợp Giang.

Thanh Huyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh