Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

Thứ ba 21/09/2021 19:00

Chiều 21/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công bố 43 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, trong đó, mức độ 2 có 13 TTHC, mức độ 3 có 3 TTHC, mức độ 4 có 27 TTHC. Cấp huyện 12 TTHC, trong đó mức độ 2 có 4 TTHC, mức độ 3 có 1 TTHC, mức độ 4 có 7 TTHC, chủ yếu là quản lý xây dựng, quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị, quản lý nhà.

Sở giải quyết 43/43 TTHC, đạt 100%; 3/43 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; 43 TTHC thực hiện qua phầm mềm hệ thống một cửa điện tử hiện đại (phầm mềm VNPT-iGate). Thông tin về TTHC thuộc thẩm quyền của Sở được công khai niêm yết tại bộ phận “một cửa” và trên trang thông tin của Sở theo đúng quy định với 43 TTHC. Mức độ công trực tuyến của Sở hiện đang ở mức độ 2, 3, 4. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, đảm bảo đúng quy định hiện hành, trong đó tinh giản 4 biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Thành viên đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật tại Sở Xây dựng.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đánh giá, trao đổi kết quả với 6 lĩnh vực CCHC gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh; thực thi văn hóa công vụ.

Sở Xây dựng kiến nghị: Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức các cơ quan; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng trong cải cách TTHC; cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ CCHC…

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Xây dựng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục rà soát, sửa đổi quy trình nội bộ, ban hành các quy chế phù hợp với cơ cấu tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. Cụ thể hóa nội dung tuyên truyền về CCHC với nhiều nội dung mới liên quan đến giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; rà soát, đánh giá dịch vụ hành chính công trực tuyến. Tiếp tục ban hành văn bản chính sách, pháp luật đảm bảo hệ thống pháp luật có tính khả thi, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị.

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh