Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

Thứ tư 05/08/2020 15:00

Ngày 5/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 12/CT-UBND tại Sở Tư pháp.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc với Sở Tư pháp.

Ngành tư pháp hiện có 179 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó, có 145 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát 77 văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 13 văn bản chỉ đạo; thường xuyên xây dựng các nội dung, quy chế tại cơ quan, đơn vị.

Quan tâm chỉ đạo việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan, 100% công chức, viên chức trong đơn vị sử dụng, thực hiện trao đổi văn bản qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở; 32 thủ tục hành chính cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp nhận 655 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn 643 hồ sơ, số hồ sơ còn lại đang giải quyết...

Sau khi kiểm tra thực tế tại các phòng, ban, Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở; đồng nhất các thủ tục hành chính đưa lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tăng cường thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 12/CT-UBND, thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách thể chế, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh