Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ tư 12/08/2020 17:00

Ngày 12/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020 và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 12/CT-UBND tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ CCHC về các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính...

Hiện nay, ngành NN&PTNT có 87 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; các thủ tục hành chính đều được niêm yết, đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của ngành và Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận “một cửa”; bố trí 1 phó chánh văn phòng làm cán bộ đầu mối phụ trách công tác CCHC của ngành. 100% cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản trong giải quyết công việc. Sở tiếp nhận 2.020 văn bản đến, giải quyết 1.775 văn bản đi thông qua phần mềm quản lý i-Office. Tiếp nhận 697 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng và trước hạn 692 hồ sơ, số còn lại đang giải quyết. Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở tiếp tục tăng cường công tác CCHC; xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC; tăng cường thanh kiểm tra CCHC; công bố danh sách cán bộ quản lý trên trang thông tin điện tử của Sở; tập trung triển khai hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, 4…

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh