Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ

Thứ năm 20/08/2020 07:00

Chiều 19/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Nội vụ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Năm 2020, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 58 nhiệm vụ, đến nay, đã hoàn thành trên 65,5%; chủ trì, phối hợp với các cơ quan phụ trách lĩnh vực CCHC tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá và công bố chỉ số CCHC các sở, ban ngành, UBND các huyện, Thành phố năm 2019, tiến hành tự đánh giá xác định chỉ số CCHC của tỉnh Par-Index. Tham mưu cho tỉnh quyết định giao 2.101 biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện; quyết định giao tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính đặc thù năm 2920 là 16.597 biên chế; quyết định phê duyệt danh sách và cấp kinh phí chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đối với 252 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh...

Đối với kết quả thực hiện CCHC tại đơn vị, Sở thực hiện 79 thủ tục hành chính (TTHC) qua phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại. Tính đến ngày 2/8/2020, Sở tiếp nhận 451 TTHC, 100% TTHC trả đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. 95% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước; 98% văn bản ứng dụng chữ ký số tiết kiệm chi phí, văn phòng phẩm, thời gian thực hiện nhanh, kịp thời, chính xác. 100% công chức, viên chức của đơn vị được cấp tài khoản công vụ; đến nay, đơn vị đã giải quyết 10 hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 với quy trình các bước thực hiện TTHC trên Hệ thống phần mềm VNPT-iGate đối với 67 quy trình ISO; đơn vị đang trong quá trình chuyển đổi hệ thống chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Sở Nội vụ; đề nghị Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC năm 2020 theo kế hoạch đề ra và tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

T.D

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh