Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại huyện Trùng Khánh

Thứ sáu 15/09/2017 06:00

Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC và công tác quản lý công chức, viên chức năm 2017 tại huyện Trùng Khánh.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc với huyện Trùng Khánh.

Tại UBND huyện, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện về các nội dung: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; công tác cán bộ giai đoạn 2015 - 2017.

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi cao, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa, một cửa liên thông hiện đại và trên Trang thông tin điện tử của huyện niêm yết, công khai 189/249 thủ tục hành chính; đã tiếp nhận 188 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 166 hồ sơ, số hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, huyện đã giảm được 11 công chức, viên chức. 100% cơ quan hành chính từ cấp huyện đến cấp cơ sở được trang bị máy vi tính, kết nối mạng internet; huyện đã ứng dụng hệ thống quản lý điều hành VNPT-iOffice trao đổi thông tin công việc có hiệu quả với 1.475 văn bản đi và đến qua phần mềm điện tử.

Cùng ngày, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại 2 xã Thông Huề, Phong Nặm. Qua kiểm tra, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp xã chưa bố trí công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, chưa lập sổ hồ sơ theo dõi, chưa xây dựng kiểm soát thủ tục hành chính và việc niêm yết thủ tục hành chính tại cấp xã chưa đúng theo Quyết định số 34 ngày 22/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn kiểm tra đề nghị, UBND huyện Trùng Khánh tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác CCHC tại các xã, thị trấn; ban hành kế hoạch, khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện; xây dựng quy trình quy hoạch công chức, viên chức quản lý giai đoạn 2020 - 2025; hoàn thiện hồ sơ về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn cấp huyện. Lãnh đạo cấp xã nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác CCHC trên các nhiệm vụ của cấp xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước...

Hoàng Phúc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh